Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

OBVESTILO govedorejcem, vključenim v operacijo "dobrobit živali za govedo"


Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so se vključili v operacijo "DOBROBIT ŽIVALI - GOVEDO", morajo za živali, za katere bodo uveljavljali omenjeni zahtevek, izvesti zatiranje notranjih zajedavcev na podlagi predhodne koprološke...

Objavljen je javni razpis za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 v višini 5 mio EUR


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24. 3. 2017 objavilo javni razpis za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2017 v višini 5 mio EUR...

Obvezno hranjenje dokumentacije KOPOP in EK za upravičence


Tretji odstavek 142. člena uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, določa, da morajo upravičenci na KMG še pet let po zadnji pridobitvi plačila za ukrepe razvoja podeželja iz te uredbe hraniti vse račune, deklaracije, izjave,...

Posodobljena navodila za vodenje evidenc KOPOP in EK s primerom


Z letošnjim letom lahko upravičenci v okviru ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) uveljavljajo zahtevke tudi za operacijo Ohranjanje mejic. Ker pa je pri ukrepu KOPOP zahtevano vodenje evidenc, je tudi za...

Informacija o ukinitvi podpore za beljakovinske rastline v okviru shem neposrednih plačil in o skrajšanju obdobja setve naknadnih posevkov za namen zelene komponente


INFORMACIJA O UKINITVI PODPORE ZA BELJAKOVINSKE RASTLINE Slovenija od leta 2015 dalje v okviru shem proizvodno vezanih plačil namenja pomoč petim sektorjem, med drugim tudi beljakovinskim rastlinam. V obeh letih izvajanja...

Izdane odločbe za ukrep Zmanjšanje proizvodnje mleka


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes, v okviru ukrepa Zmanjšanje proizvodnje mleka, odpremila 114 pozitivnih odločb za vloge za prvo redukcijsko obdobje, v skupnem znesku 106.756,23 EUR. Upravičenci bodo...

Obveznost poročanja za prejemnike sredstev iz 1. javnega razpisa za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse prejemnike sredstev iz 1. javnega razpisa za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015, da so dolžni Agenciji poslati letno poročilo o...

ARHIV