Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Podaljšanje objave javnega razpisa za naložbe velikih podjetij v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS dne 24. 2. 2017 objavilo trimesečno podaljšanje obdobja za vlaganje vlog pri javnem razpisu za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma...

VABILO na strokovno-znanstveni posvet "Soja in druge zrnate stročnice v Sloveniji?"


Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani -  Oddelek za agronomijo, Kmetijski inštitut Slovenije in Inštitut za okolje in prostor vabijo na strokovno-znanstveni...

Izvajanje Evropskega sklada za ribištvo 2007-2013 ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020


Ljubljana, 24. 2. 2017 – Danes je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala novinarska konferenca, na kateri je minister mag. Dejan Židan s sodelavci predstavil izvajanje Evropskega sklada za ribištvo...

Ukrepi pomoči na področju sektorja proizvajalcev mleka


POMOČ ZA ZMANJŠANJE PROIZVODNJE KRAVJEGA  MLEKA (Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 2016/1612 z dne 8. septembra 2016 o zagotavljanju pomoči za zmanjšanje proizvodnje mleka) Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za prvo...

Agencija lani izplačala 262,7 milijonov evrov; v ponedeljek se začne letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog


Ljubljana, 22. 2. 2017 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu za ukrepe skupne kmetijske politike izplačala 262,7 milijonov evrov. V ponedeljek, 27. 2. 2017, pa se začne kampanja zbirnih vlog za leto...

Kako do sredstev v okviru pristopa CLLD


V programskem obdobju 2014 – 2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, preko lokalnih akcijskih skupin (LAS) za namen spodbujanja celovitega in uravnoteženega...

Vlada izdala Uredbo o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa KOPOP iz PRP 2014–2020


Rastlinski genski viri za prehrano in kmetijstvo imajo posebne lastnosti in značilnosti in jim v zadnjem obdobju zaradi sprememb tradicionalnega načina kmetovanja grozi, da se bo zmanjšalo njihovo število ali lahko celo izginejo...

ARHIV