Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

27. 2. 2017

Podaljšanje objave javnega razpisa za naložbe velikih podjetij v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS dne 24. 2. 2017 objavilo trimesečno podaljšanje obdobja za vlaganje vlog pri javnem razpisu za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma...

24. 2. 2017

VABILO na strokovno-znanstveni posvet "Soja in druge zrnate stročnice v Sloveniji?"

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani -  Oddelek za agronomijo, Kmetijski inštitut Slovenije in Inštitut za okolje in prostor vabijo na...

24. 2. 2017

Izvajanje Evropskega sklada za ribištvo 2007-2013 ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

Ljubljana, 24. 2. 2017 – Danes je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala novinarska konferenca, na kateri je minister mag. Dejan Židan s sodelavci predstavil izvajanje Evropskega sklada za ribištvo...

23. 2. 2017

Ukrepi pomoči na področju sektorja proizvajalcev mleka

POMOČ ZA ZMANJŠANJE PROIZVODNJE KRAVJEGA  MLEKA (Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 2016/1612 z dne 8. septembra 2016 o zagotavljanju pomoči za zmanjšanje proizvodnje mleka) Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za prvo...

22. 2. 2017

Agencija lani izplačala 262,7 milijonov evrov; v ponedeljek se začne letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog

Ljubljana, 22. 2. 2017 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu za ukrepe skupne kmetijske politike izplačala 262,7 milijonov evrov. V ponedeljek, 27. 2. 2017, pa se začne kampanja zbirnih vlog za...

10. 2. 2017

Kako do sredstev v okviru pristopa CLLD

V programskem obdobju 2014 – 2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, preko lokalnih akcijskih skupin (LAS) za namen spodbujanja celovitega in uravnoteženega...

10. 2. 2017

Vlada izdala Uredbo o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa KOPOP iz PRP 2014–2020

Rastlinski genski viri za prehrano in kmetijstvo imajo posebne lastnosti in značilnosti in jim v zadnjem obdobju zaradi sprememb tradicionalnega načina kmetovanja grozi, da se bo zmanjšalo njihovo število ali lahko celo izginejo...

6. 2. 2017

Poročanje za ukrep 113: Zgodnje upokojevanje kmetov za leto 2016 - do 31. 3. 2017

Prevzemniki kmetij iz ukrepa 113: Zgodnje upokojevanje kmetov, morajo v primeru, da so vstopili v ukrep 113 na podlagi enega od štirih javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2007-2013, najkasneje do 31. 3. 2017 za preteklo...

ARHIV