Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami nov javni razpis iz Programa razvoja podeželja 2014–2020


Ljubljana, 29. 12. 2017 - V Uradnem listu bo danes objavljen 3. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin je...

Obvestilo o dodatnem roku za oddajo vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov v letu 2018


Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu št. 76/2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, s katero se omogoča naknadna vložitev vloge za podporo za...

Za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« 2,4 mio EUR


Ljubljana, 22. 12. 2017 – MKGP je v današnjem Uradnem listu RS objavil drugi javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za...

6 mio EUR za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa


Ljubljana, 22. 12. 2017 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2017. Za ta namen je...

Objavljen terminski načrt javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 v prihodnjem letu


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v prihajajočem letu objavilo predvidoma 16 javnih razpisov na področju razvoja podeželja. Do 30. 11. 2017 je bilo iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja...

Razpis za brezobrestne kredite prizadetim po spomladanski pozebi v sadjarstvu in vinogradništvu


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vsa kmetijska gospodarstva, da je Slovenski regionalno razvojni sklad v petek, 8. 12. 2017, v Uradnem listu Republike Slovenije št. 69/2017 objavil Javni razpis za obratna...

20. seja Sveta RS za kmetijstvo in podeželje - predstavitev sporočila Evropske komisije »O prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva«


Seja je bila namenjena predstaviti Sporočila Evropske komisije »O prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva«, na njej pa so opravili tudi prvo izmenjavo mnenj o tem dokumentu še pred zasedanjem Sveta kmetijskih ministrov EU, ki...

ARHIV