Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

158. seja Vlade RS


Ljubljana, 30. 11. 2017 - Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela šest točk z delovnega področja MKGP. Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za...

Nove usmeritve za skupno kmetijsko politiko EU po letu 2020


Evropska komisija je predstavila sporočilo z naslovom »Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva«, ki podaja usmeritve za skupno kmetijsko politiko EU (SKP) po letu 2020. Evropska komisija je predstavila sporočilo z naslovom...

Razpisana 2 mio EUR za izboljšanje posestne strukture za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 24. 11. 2017 v Uradnem listu objavilo 2. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija...

19. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS


22. 11. 2017 je potekala 19. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS. Člani sveta so se seznanili z analizo stanja na področju naravnih nesreč v kmetijstvu in gozdarstvu in potekom usklajevanja predloga Zakona o spremembah in...

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP iz PRP 2014–2020 za leto 2017


Vključeni v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morajo vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega...

Obvestilo ekološkim pridelovalcem in predelovalcem o prijavi oz. obnovitvi prijave v kontrolo - do 31. 12. 2017


Ekološki pridelovalci in predelovalci, ki želijo iz naslova PRP ukrepa "Ekološko kmetovanje" pridobiti finančno podporo za leto 2018, se morajo prijaviti oz. obnoviti prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja, in sicer najkasneje d...

Evropska komisija potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020


Evropska komisija je potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020). Ta obsega nekatere izboljšave ukrepa KOPOP (operacija HAB), zvišuje se delež podpore do 70 % oziroma 75 % za mlade kmete v okviru...

ARHIV