Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Objavljeni štirje javni razpisi v vrednosti 8,4 milijone evrov za naložbe v akvakulturi ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture


V Uradnem listu RS so bili 20. 10. 2017 objavljeni štirje javni razpisi za naložbe v ribogojstvo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. V skupno vrednost razpisov v višini dobrih 8,4 milijona evrov...

Predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije bo v mesecu oktobru v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico in posameznimi območnimi kmetijsko-gozdarskimi zavodi po celotni Sloveniji izvedlo več...

Zaprtje javnega razpisa za ukrep II: finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2017 in za ukrep IV: finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada


Ljubljana, 13. 10. 2017 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je samo še danes, 13. 10. 2017, čas za oddajo vloge na javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali...

Pojasnilo glede računov za kolektivne naložbe pri investicijah v kmetijstvu


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja sta v zvezi z izdajo računov za kolektivne naložbe pri investicijah v kmetijstvu, ki se sofinancirajo iz Programa razvoja...

Danes bo objavljen javni razpis za pomoč majhnim kmetom v višini 20 milijonov evrov


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes objavilo javni razpis, namenjen razvoju majhnih kmetij, v višini 20 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 6. novembra letos...

Vlada RS je danes sprejela Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča kmetijska gospodarstva, da bo jutri 6. 10. 2017 v Uradnem listu RS objavljen Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017 (v nadaljevanju: Odlok)....

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz PRP 2014–2020 na področju govedoreje za leto 2017


Upravičenci, vključeni v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (ukrep DŽ), se morajo vsako leto udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja.  V letu 2017 je treba usposabljanje opraviti do 15....

ARHIV