Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Letos iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 več kot 110 mio EUR


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh danes objavilo terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za letošnje leto. Predvidenih je 20 javnih...

Objava obvestila o datumu začetka vlaganja zahtevkov za škodo po pozebi in snegu v letu 2016


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vsa kmetijska gospodarstva, da je v današnjem Uradnem listu RS objavljeno Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov za dodelitev pomoči najbolj ogroženim kmetijskim...

Lokalne akcijske skupine objavljajo prve javne pozive za izbor projektov


Dostop do sredstev LEADER/CLLD je mogoč s prijavo na javni poziv, ki ga pripravi LAS in objavi na svoji spletni strani ter v lokalnih glasilih.   V okviru pristopa LEADER/CLLD se podpirajo različne oblike operacij, ki prispevajo...

Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za investicijske ukrepe PRP


Upravičenci, ki so konec lanskega leta ali v začetku letošnjega leta prejeli odločbo o pravici do sredstev za katerega od investicijskih ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020, morajo biti pozorni na zapisane datume za...

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu


Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev uredbe je dodatna obrazložitev v drugem odstavku 4. člena, ki pojasnjuje razlog za znižanje pomoči po »de minimis« shemi, ter dopolnitev ukrepa IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode ob...

Boj proti goljufijam


Programsko obdobje 2014-2020 je na področju skupne kmetijske politike, poleg novih vsebin in ukrepov, prineslo tudi strožje evropske zaveze in zahteve na področju zaščite finančnih interesov Unije, predvsem na področju...

Za sofinanciranje kampanj za promocijo evropskih kmetijskih proizvodov namenjeno skoraj 130 milijonov evrov


Evropska komisija je 12. 1. objavila poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje kampanj za promocijo evropskih kmetijskih proizvodov v višini 128,5 milijona evrov. Vlada RS je v začetku januarja izdala tudi nacionalno Uredbo o...

ARHIV