Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

31. 1. 2017

Letos iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 več kot 110 mio EUR

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh danes objavilo terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za letošnje leto. Predvidenih je 20 javnih...

27. 1. 2017

Objava obvestila o datumu začetka vlaganja zahtevkov za škodo po pozebi in snegu v letu 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vsa kmetijska gospodarstva, da je v današnjem Uradnem listu RS objavljeno Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov za dodelitev pomoči najbolj ogroženim kmetijskim...

25. 1. 2017

Lokalne akcijske skupine objavljajo prve javne pozive za izbor projektov

Dostop do sredstev LEADER/CLLD je mogoč s prijavo na javni poziv, ki ga pripravi LAS in objavi na svoji spletni strani ter v lokalnih glasilih.   V okviru pristopa LEADER/CLLD se podpirajo različne oblike operacij, ki...

25. 1. 2017

Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za investicijske ukrepe PRP

Upravičenci, ki so konec lanskega leta ali v začetku letošnjega leta prejeli odločbo o pravici do sredstev za katerega od investicijskih ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020, morajo biti pozorni na zapisane datume za...

23. 1. 2017

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev uredbe je dodatna obrazložitev v drugem odstavku 4. člena, ki pojasnjuje razlog za znižanje pomoči po »de minimis« shemi, ter dopolnitev ukrepa IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode ob...

17. 1. 2017

Za sofinanciranje kampanj za promocijo evropskih kmetijskih proizvodov namenjeno skoraj 130 milijonov evrov

Evropska komisija je 12. 1. objavila poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje kampanj za promocijo evropskih kmetijskih proizvodov v višini 128,5 milijona evrov. Vlada RS je v začetku januarja izdala tudi nacionalno Uredbo o...

13. 1. 2017

Za boljšo stabilnost in kakovost kmetijske pridelave razpisanih 7 mio EUR za naložbe v namakalne sisteme

Ljubljana, 13. januar 2017 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v današnjem Uradnem listu objavilo 1. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, s katerim bo razpisalo 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev....

12. 1. 2017

Tržno poročilo za ovčje meso

Tržna cena klavne mase jagnjet do 12 mesecev, z maso trupov od 13 do manj kot 22 kg, je bila v prvem tednu letošnjega leta 535,71 EUR/100 kg, kar je za 3,95 % več kot v enakem obdobju lani. Tržna poročila

3. 1. 2017

Za projekte lokalnih akcijskih skupin razpis v višini milijon evrov

Dne 30. 12. 2016 jer bil v Uradnem listu objavljen 1. javni razpis iz naslova ukrepa LEADER/CLLD za namen skupnih projektov sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Za razpis je na voljo 1 mio € nepovratnih...

ARHIV