Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 9. 2016

Publikacija o mrežnem povezovanju podeželja 2014-2020

Evropska mreža za razvoj podeželja je prevedla publikacijo o mrežnem povezovanju podeželja 2014-2020 tudi v slovenski jezik.   Publikiacija "Povezovanje evropskega podeželja 2014-2020"

29. 9. 2016

Obvestilo potencialnim vlagateljem na javni razpis za izvajanje podukrepa »Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne proizvajalce, ki bodo prvič vstopili v posamezno shemo kakovosti (npr. izbrana kakovost, ekološka pridelava in predelava, integrirana pridelava, višja...

29. 9. 2016

Agencija je izdala odločbe za ukrep "Podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin"

Agencija je izdala 620 odločb za ukrep "Podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin", s katerimi je vinogradnikom odobrila 4,6 mio EUR sredstev, ki bodo izplačana v prvi polovici oktobra 2016. S pomočjo omenjene...

29. 9. 2016

Evropska komisija ocenjuje, da je "Shema za zmanjšanje proizvodnje mleka" skoraj v celoti dosegla svoj namen

Prijavitelji v 27 državah članicah EU so oddali ponudbe za zmanjšanje proizvodnje za 1,06 milijona ton oz 98,9 % od 1,07 milijona ton, ki so na voljo v zadnjem četrtletju 2016. Obvestila, ki jih je prejela Komisija, kažejo, da se...

27. 9. 2016

Prenovljeni ukrepi kmetijske politike prinašajo več sredstev v Haloze

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša in delovna skupina za razvoj Haloz, so danes v Občini Videm predstavili pisno poročilo o izvajanju ukrepov s področja kmetijstva v...

22. 9. 2016

Evropska komisija je pripravila pregled ukrepov in učinkov skupne kmetijske politike EU v Sloveniji

Skupna kmetijska politika, ki velja za vseh 28 držav članic EU, prispeva h konkurenčnejšemu in bolj trajnostnemu kmetijstvu Unije, saj zagotavlja neposredna plačila za večjo stabilnost dohodkov kmetij, ter financira projekte za...

19. 9. 2016

Termini obveznih usposabljanj za vključene v ukrepe Kmetijsko okoljsko podnebna plačila, Ekološko kmetovanje in Dobrobit živali za leto 2016

Vsi upravičenci, ki so se vključili v ukrepe Kmetijsko okoljsko podnebna plačila (KOPOP), ukrep Ekološko kmetovanje (EK) ali ukrep Dobrobit živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, se...

19. 9. 2016

Potrjene štiri nove lokalne akcijske skupine za obdobje 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta izdala štiri nove odločbe o potrditvi lokalnih akcijskih skupin za obdobje 2014–2020. Pristojni ministrstvi sta izdali...

16. 9. 2016

Obvestilo glede izvajanja KOPOP operacije GEN_SOR, ko na trgu ni semena črne detelje–poljanka

Obvestilo MKGP o ravnanju upravičencev v primeru, ko na trgu ni na razpolago avtohtone sorte črne detelje-poljanka v okviru ukrepa KOPOP operacije GEN_SOR in kombinacij z ukrepom EK...

16. 9. 2016

Posodobljena so tehnološka navodila za izvajanje operacij Vinogradništvo in Vodni viri

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju s partnerji pripravilo posodobitev še dveh tehnoloških navodil za izvajanje operacij v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP): - za...

16. 9. 2016

Javni razpisi za finančno pomoč zaradi požara ali strele in smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 16. 9. 2016, objavilo dva javna razpisa in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode...

13. 9. 2016

Osem novih odločb o lokalnih akcijskih skupinah za obdobje 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta izdala osem novih odločb o potrditvi lokalnih akcijskih skupin za obdobje 2014–2020, in sicer za: LAS Od Pohorja do...

12. 9. 2016

Predlog uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020

Predlog uredbe Morebitne pripombe in predloge lahko pošljete na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do četrtka, 15. septembra 2016, na elektronski naslov maja.zibert(at)gov.si.

8. 9. 2016

MKGP spodbuja povezovanje v kmetijstvu preko izvajanja kolektivnih (skupnih) naložb v kmetijstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v tem letu naredilo pomembne premike na področju spodbujanja povezovanja in sodelovanja v kmetijstvu. V okviru najnovejših investicijskih javnih razpisov, sofinanciranih iz...

7. 9. 2016

Podpora za znižanje proizvodnje kravjega mleka

Ljubljana, 7. 9. 2016 – Sektor mleka se že dalj časa sooča z neravnovesjem med ponudbo in povpraševanjem mleka na svetovnih trgih. Kot posledica nestabilnih razmer so se znižale odkupne cene surovega mleka. Za stabilizacijo...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran

ARHIV