Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Publikacija o mrežnem povezovanju podeželja 2014-2020


Evropska mreža za razvoj podeželja je prevedla publikacijo o mrežnem povezovanju podeželja 2014-2020 tudi v slovenski jezik.   Publikiacija "Povezovanje evropskega podeželja 2014-2020"

Obvestilo potencialnim vlagateljem na javni razpis za izvajanje podukrepa »Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti«


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne proizvajalce, ki bodo prvič vstopili v posamezno shemo kakovosti (npr. izbrana kakovost, ekološka pridelava in predelava, integrirana pridelava, višja...

Agencija je izdala odločbe za ukrep "Podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin"


Agencija je izdala 620 odločb za ukrep "Podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin", s katerimi je vinogradnikom odobrila 4,6 mio EUR sredstev, ki bodo izplačana v prvi polovici oktobra 2016. S pomočjo omenjene podpore bo...

Evropska komisija ocenjuje, da je "Shema za zmanjšanje proizvodnje mleka" skoraj v celoti dosegla svoj namen


Prijavitelji v 27 državah članicah EU so oddali ponudbe za zmanjšanje proizvodnje za 1,06 milijona ton oz 98,9 % od 1,07 milijona ton, ki so na voljo v zadnjem četrtletju 2016. Obvestila, ki jih je prejela Komisija, kažejo, da se...

Prenovljeni ukrepi kmetijske politike prinašajo več sredstev v Haloze


Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša in delovna skupina za razvoj Haloz, so danes v Občini Videm predstavili pisno poročilo o izvajanju ukrepov s področja kmetijstva v Halozah....

Evropska komisija je pripravila pregled ukrepov in učinkov skupne kmetijske politike EU v Sloveniji


Skupna kmetijska politika, ki velja za vseh 28 držav članic EU, prispeva h konkurenčnejšemu in bolj trajnostnemu kmetijstvu Unije, saj zagotavlja neposredna plačila za večjo stabilnost dohodkov kmetij, ter financira projekte za...

Termini obveznih usposabljanj za vključene v ukrepe Kmetijsko okoljsko podnebna plačila, Ekološko kmetovanje in Dobrobit živali za leto 2016


Vsi upravičenci, ki so se vključili v ukrepe Kmetijsko okoljsko podnebna plačila (KOPOP), ukrep Ekološko kmetovanje (EK) ali ukrep Dobrobit živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, se...

ARHIV