Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlaganje programov za podporo promociji vina na tretjih trgih


V današnjem uradnem listu št. 38/2016 je objavljena Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, ki bo stopila v veljavo jutri. Rok za vložitev programov za promocijo vina na trgih 3. držav za dejavnosti, ki bodo...

Potek izplačil za zahtevke zbirne vloge 2015 (za ukrepe programa razvoja podeželja) in obrazložitev odločb


Agencija v maju intenzivno izdaja odločbe in izvaja izplačila za zahtevke zbirne vloge za leto 2015, in sicer za ukrepe programa razvoja podeželja Za ukrep dobrobiti živali (prašiči) je izdaja odločb že zaključena; Agencija je...

MKGP obvešča javne zavode glede spremembe pogojev v aktualnih javnih razpisih iz PRP 2014–2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vse javne zavode obvešča o spremembi pogojev glede dokazovanja zaprtosti finančne konstrukcije pri aktualnih javnih razpisih iz PRP 2014-2020, ki se izvajajo na podlagi...

Uveljavljanje primera višje sile po obilnem sneženju konec aprila 2016 in spomladanski pozebi


V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z omejenimi dejavniki za kmetijstvo iz PRP 2014 - 2020 in Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016 sodi med...

Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2016 - dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da je bil 6. 5. 2016 v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2016. Skupna višina nepovratnih...

Poročanje o opravljenem delu ob koncu petletnega obdobja za PRP ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij


Prejemniki sredstev za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij morajo na zahtevo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poročati o izvedenih razvojnih ciljih. Agencija bo mladim prevzemnikom, ki se jim izteka...

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP 2014–2020


Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje...

ARHIV