Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

22. 4. 2016

Izdane so brošure za ekološko sadjarstvo, o invazivnih rastlinah in o zadružništvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Mreža za podeželje) je v sodelovanju s partnerji izdalo Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja, Invazivne rastline v kmetijski krajini in brošuro Zadružništvo, učinkovit...

15. 4. 2016

Objava razpisa za tehnično pomoč čebelarjem 2016

Ministrstvo za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bo predvidoma 6. maja 2016 v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2016. Skupna višina...

13. 4. 2016

Agencija je izdala odločbe za ukrepe začasne izredne pomoči sektorju mleka in mlečnih proizvodov ter sektorju prašičjega mesa

Za ukrep "začasna izredna pomoč sektorju mleka in mlečnih proizvodov" bo Agencija v tem tednu izdala nekaj manj kot 5.000 odločb v skupni vrednosti 2,2 mio EUR, za ukrep "začasna izredna pomoč sektorju prašičjega...

13. 4. 2016

MKGP napoveduje podaljšanje odprtosti javnih razpisov PRP 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje o enomesečnem podaljšanju roka, do katerega bo možno vlaganje vlog na javne razpise iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje...

8. 4. 2016

POZIV! Kmetje naj se čimprej dogovorijo za termin izpolnjevanja in oddaje letošnje zbirne vloge

Ljubljana, 8. 4. 2016 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki še niso oddali zbirne vloge, da to storijo čimprej. Tisti vlagatelji, ki bodo za izpolnjevanje zbirne vloge...

4. 4. 2016

Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih

Državni zbor RS je potrdil besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Ta po novem uvaja določene spremembe na področju dopustitve gradnje objektov na kmetijskih zemljiščih, občinskih...

ARHIV