Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Izdane so brošure za ekološko sadjarstvo, o invazivnih rastlinah in o zadružništvu


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Mreža za podeželje) je v sodelovanju s partnerji izdalo Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja, Invazivne rastline v kmetijski krajini in brošuro Zadružništvo, učinkovit...

Objava razpisa za tehnično pomoč čebelarjem 2016


Ministrstvo za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bo predvidoma 6. maja 2016 v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2016. Skupna višina...

Agencija je izdala odločbe za ukrepe začasne izredne pomoči sektorju mleka in mlečnih proizvodov ter sektorju prašičjega mesa


Za ukrep "začasna izredna pomoč sektorju mleka in mlečnih proizvodov" bo Agencija v tem tednu izdala nekaj manj kot 5.000 odločb v skupni vrednosti 2,2 mio EUR, za ukrep "začasna izredna pomoč sektorju prašičjega mesa" pa bo v tem...

MKGP napoveduje podaljšanje odprtosti javnih razpisov PRP 2014–2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje o enomesečnem podaljšanju roka, do katerega bo možno vlaganje vlog na javne razpise iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje...

POZIV! Kmetje naj se čimprej dogovorijo za termin izpolnjevanja in oddaje letošnje zbirne vloge


Ljubljana, 8. 4. 2016 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki še niso oddali zbirne vloge, da to storijo čimprej. Tisti vlagatelji, ki bodo za izpolnjevanje zbirne vloge...

Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih


Državni zbor RS je potrdil besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Ta po novem uvaja določene spremembe na področju dopustitve gradnje objektov na kmetijskih zemljiščih, občinskih...

ARHIV