Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

31. 3. 2016

Potrjena prva sprememba Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Evropska komisija je uradno posredovala potrditev prve spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020. Največ sprememb se nanaša na ukrepe kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila, Ekološko kmetovanje in Dobrobit...

24. 3. 2016

Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varstvo čebel

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ter v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, začenja aktivnosti...

18. 3. 2016

Vlada je izdala več uredb s področja ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2016

Vlada je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016, Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz PRP 2014–2020 in Uredbo o ukrepih KOPOP, EK in OMD iz PRP 2014-2020. Več...

14. 3. 2016

Spremembe in dopolnitve prvega javnega razpisa PRP 2014-2020 za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vse potencialne upravičence obvešča, da so bile 11. 3. 2016 v Uradnem listu RS objavljene spremembe in dopolnitve 1. javnega razpisa za podukrep 4.2 »Podpora za naložbe v...

7. 3. 2016

VABILO na predstavitev aplikacije za elektronski vnos vlog v okviru javnih razpisov iz naslova podukrepov 4.2, 4.3 in 8.6 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

V petek, 11. 3. 2016, bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), v sodelovanju z Mrežo za podeželje, organizirala delavnici, na katerih bo predstavljen vnos vlog iz naslova objavljenih javnih razpisov za...

4. 3. 2016

Objava razpisov za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov za leto 2016

Ljubljana, 4. 3. 2016 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS obvešča vse upravičence, da je danes v Uradnem listu RS na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja...

3. 3. 2016

VABILO na predstavitev aplikacije za elektronski vnos vlog v okviru prvega javnega razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz PRP 2014–2020

V ponedeljek, 7. 3. 2016, bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) organizirala delavnico, na kateri bo predstavljen vnos vlog za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska...

ARHIV