Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

115. redna seja Vlade RS


Vlada RS je včeraj na seji sprejela 11 točk iz delovnega področja MKGP. Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017.   Uredba določa...

Sofinanciranje zavarovalnih premij


Objavljena je bila Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 81/2016), ki prinaša nekatere višje odstotke...

Evropska komisija potrdila drugo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020


Evropska komisija je 14. 12. 2016 potrdila 2. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki uvaja več sprememb. Te zadevajo izvajanje 14 podukrepov, največje med njimi pa so: uvedba ukrepa za razvoj majhnih kmetij, načina...

15 mio EUR za naložbe velikih podjetij v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 9. 12. 2016 v Uradnem listu objavilo 2. javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe,...

Upravičenci v sektorju mleka in mlečnih proizvodov z novo uredbo do izjemne izravnalne pomoči za proizvajalce mleka


Ta teden je bila na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na seji Vlade RS sprejeta Uredba o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka, ki ne bodo povečali proizvodnje v obdobju januar - marec...

VABILO na javne predstavitve razpisa Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti


Namen javnega razpisa Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 je pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi...

VABILO na predstavitev EU podpor za promocijo vina (12. 12. 2016 ob 9. uri)


Približuje se začetek vlaganja vlog (programov) za pridobitev EU podpor za promocijo vina, zato vas Agencija vabi na predstavitev programa Podpore za promocijo vina na trgih tretjih držav in programa Podpore za obveščanje v...

ARHIV