Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 11. 2016

POZIV k obveščanju o spremembah davčnega statusa

Glede na podaljšanje roka priglasitve davčnega statusa, ki ga ureja 66. člen ZDavP-2J, na 15. 1.  2017, Agencija  naproša vse upravičence, ki so spremenili svoj davčni status za leto 2017, da do konca decembra 2016 na...

28. 11. 2016

24 milijone evrov za naložbe na kmetijskih gospodarstvih in izvedbo agromelioracij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu dne 25. 11. 2016 objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer 6. javni...

22. 11. 2016

Podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili - Prekmurje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo še dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili do 15. decembra 2016 za prekmurske občine. Dovoljenje za Prekmurje... Dovoljenje za več...

22. 11. 2016

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je V Uradnem listu RS, št. 73/16, z dne 18. 11. 2016 objavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju...

18. 11. 2016

Evropska komisija od 20 držav članic zahteva vračilo 374,3 milijonov evrov sredstev skupne kmetijske politike; delež Slovenije znaša 833 tisoč evrov zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti na področju navzkrižne skladnosti v Sloveniji v letih 2012 do 2014

Ljubljana, 18. 11. 2016 – Evropska komisija je izdala sklep, s katerim od 20 držav članic skupno zahteva vračilo 374,3 milijonov evrov sredstev za ukrepe skupne kmetijske politike EU. Obveznost Slovenije za vračilo sredstev v...

17. 11. 2016

Podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili

Ljubljana, 17. 11. 2016 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili do 15. decembra 2016. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je pri...

14. 11. 2016

Površinskih ukrepov PRP ni več treba označevati s plakati ali tablami

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja spremembo Navodil za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020,...

14. 11. 2016

2,6 mio EUR za novo vključevanje v sheme kakovosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS, št. 70/16 z dne 11. 11. 2016, objavilo 1. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016, katerega namen je...

11. 11. 2016

Na Evropsko komisijo posredovan predlog 2. spremembe PRP RS 2014-2020

Ljubljana, 11. 11. 2016 - Republika Slovenija je na Evropsko komisijo posredovala drugi predlog sprememb Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.   Več...

11. 11. 2016

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Zaradi sprememb Programa razvoja podeželja 2014-2020 in z njimi povezanih sprememb evropskih uredb, se dopolnjuje obstoječo uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja.   Uredbi se pri ukrepu »Prenos znanja in...

11. 11. 2016

109. seja Vlade RS

Vlada RS je na včerajšnji seji obravnavala šest točk z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Več...

8. 11. 2016

Razpis Evropske komisije za zbiranje predlogov za "Podporo za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP)" za leto 2017

Evropska komisija je objavila nov razpis za ukrepe informiranja, ki bodo pojasnjevali pomen, izvajanje in razvoj skupne kmetijske politike. Rok za oddajo je do 15. 12. 2016. Povezava na razpis Evropske komisije...

2. 11. 2016

8 mio EUR za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS dne 28. 10. 2016 objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016. Za ta namen je razpisanih 8 mio...

2. 11. 2016

10 mio EUR za naložbe kmetijskih gospodarstev na vodovarstvenih območjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS dne 28. 10. 2016 objavilo 5. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju...

ARHIV