Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

POZIV k obveščanju o spremembah davčnega statusa


Glede na podaljšanje roka priglasitve davčnega statusa, ki ga ureja 66. člen ZDavP-2J, na 15. 1.  2017, Agencija  naproša vse upravičence, ki so spremenili svoj davčni status za leto 2017, da do konca decembra 2016 na njen naslov ...

24 milijone evrov za naložbe na kmetijskih gospodarstvih in izvedbo agromelioracij


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu dne 25. 11. 2016 objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer 6. javni...

Podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili - Prekmurje


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo še dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili do 15. decembra 2016 za prekmurske občine. Dovoljenje za Prekmurje... Dovoljenje za več...

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je V Uradnem listu RS, št. 73/16, z dne 18. 11. 2016 objavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju...

Evropska komisija od 20 držav članic zahteva vračilo 374,3 milijonov evrov sredstev skupne kmetijske politike; delež Slovenije znaša 833 tisoč evrov zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti na področju navzkrižne skladnosti v Sloveniji v letih 2012 do


Ljubljana, 18. 11. 2016 – Evropska komisija je izdala sklep, s katerim od 20 držav članic skupno zahteva vračilo 374,3 milijonov evrov sredstev za ukrepe skupne kmetijske politike EU. Obveznost Slovenije za vračilo sredstev v...

Podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili


Ljubljana, 17. 11. 2016 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili do 15. decembra 2016. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je pri...

Površinskih ukrepov PRP ni več treba označevati s plakati ali tablami


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja spremembo Navodil za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020,...

ARHIV