Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Izdane zadnje odločbe o potrditvi lokalnih akcijskih skupin za obdobje 2014–2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta v drugi polovici tega meseca izdala zadnje odločbe o potrditvi lokalnih akcijskih skupin (LAS) in strategij lokalnega...

Spremembe pri izdaji uvoznih in izvoznih dovoljenj od 6. 11. 2016 dalje


Dne 30. 7. 2016 je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/1239, o določitvi pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za kmetijske proizvode. Nova pravila, določena z omenjeno uredbo, stopijo v veljavo...

Zaprtje javnega razpisa za ukrep ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada


Ljubljana, 26. 10. 2016 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da imajo samo še danes - 26. 10. 2016 do polnoči čas, da oddajo vlogo na javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za...

Zaprtje javnega razpisa za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2016


Ljubljana, 26. 10. 2016 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da imajo samo še danes - 26. 10. 2016 do polnoči čas, da oddajo vloge na javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti,...

Leta 2015 je bilo v Evropski uniji 6,2 % skupnih kmetijskih zemljišč v uporabi namenjenih ekološkemu kmetijstvu


Od leta 2010 so se zemljišča za ekološko kmetijstvo kot certificirane površine ali pridelovalne površine v preusmeritvi povečale za skoraj 2 milijona hektarjev. Podoben trend je opažen tudi pri številu ekoloških pridelovalcev....

Zaprtje javnega razpisa za Ukrep I.: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu


Ljubljana, 21. 10. 2016 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da imajo vlagatelji samo še danes do polnoči čas, da oddajo vlogo na javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara...

Začasni izredni ukrep Pomoč za zmanjšanje proizvodnje kravjega mleka - drugo redukcijsko obdobje


V Sloveniji je za drugo redukcijsko obdobje oddalo vloge 31 vlagateljev. Po pregledu vlog je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) ugotovila, da bo do pomoči upravičenih 29 vlagateljev, ki so v vlogah...

ARHIV