Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

24. 9. 2015

Datumi za kontrolo obtežbe za leto 2015

Skladno s 145. členom Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje...

24. 9. 2015

POZIV kmetom k oddaji obrazca "oddaja in prejem živinskih gnojil"

Agencija poziva vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki oddajajo ali prejemajo živinska gnojila in v letu 2015 uveljavljajo katerikoli ukrep kmetijske politike in so zavezanci za izpolnjevanje navzkrižne skladnosti, da...

22. 9. 2015

Novinarska konferenca ob 1. obletnici Vlade RS

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je skupaj z državnima sekretarjema predstavil dosežke ministrstva ob 1. obletnici Vlade RS dr. Mira Cerarja, predstavljeni pa so bili tudi  načrti ministrstva...

17. 9. 2015

Agencija je začela z izdajo obvestil o ocenjenih zneskih neposrednih plačil; vlagatelji se morajo o vstopu v shemo za male kmete odločiti do 15. oktobra

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) je začela s pošiljanjem obvestil o predvidenih zneskih neposrednih plačil in dodelitvi plačilnih pravic tistim nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so v okviru zbirne...

16. 9. 2015

Ministri EU nadaljevali z razpravo o kriznih razmerah v kmetijskem sektorju

Ministri EU pristojni za kmetijstvo so se sestali na zasedanju ob robu neformalnega Sveta EU pod predsedstvom Luksemburga. Na njem so nadaljevali razpravo o kriznih razmerah v kmetijskem sektorju, začeto minuli ponedeljek v...

15. 9. 2015

V predhodnih uradnih obvestilih o načrtovanem umiku sadja in zelenjave s trga je prijavljena količina 3.100 ton

Na Agencijo je bil prijavljen umik 3.100 ton sadja in zelenjave s trga v brezplačno razdelitev, kar pomeni, da je skupna upravičena količina, ki znaša 3.000 ton, presežena. Na Agencijo je bilo skupno oddanih 11 obvestil, v...

11. 9. 2015

VABILO na 3. Slovenski podeželski parlament

3. SLOVENSKI PODEŽELSKI PARLAMENT »podeželski parlament prispeva k udejanjanju participativne demokracije« 7. in 8. oktober 2015 Terme Olimia 3. Slovenski podeželski parlament bo letos zasedal v Podčetrtku 7. in 8....

11. 9. 2015

POJASNILO: Pogoji za izvajanje zahteve, ki se nanaša na nepokošen pas v okviru ukrepa KOPOP

Služba za kontrolo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ob pregledih na kraju samem za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) ugotavlja, da prihaja do napačnega tolmačenja pogojev zahteve »MET_NPAS:...

7. 9. 2015

OBVESTILO: Podaljšanje roka za zbiranje predhodnih uradnih obvestil o načrtovanem umiku sadja in zelenjave s trga

Na Agencijo je bil prijavljen umik 2.730 ton sadja in zelenjave s trga, kar pomeni, da skupna upravičena količina, ki znaša 3.000 ton, še ni bila dosežena. Zato se, skladno s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe o začasnih...

4. 9. 2015

Objava javnega razpisa za izvajanje ukrepa »Individualne premije za ribiče«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča, da bo danes, 4. septembra 2015, v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis za izvajanje ukrepa »Individualne premije za ribiče«, s katerim bo mogoče...

4. 9. 2015

Obvestilo za mlade kmete in ostale kmete, ki želijo s 1. 1. 2016 prostovoljno začeti ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oz. dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

Dne 24. 7. 2015 je bil v Uradnem list RS, št. 55/15  objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki uvaja spremembe pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske...

4. 9. 2015

Podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za ukrepe 121, 122, 123 in 125

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013. Sprememba in dopolnitve uredbe se nanašajo na...

ARHIV