Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

29. 7. 2015

Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2015

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vzrejevalce čebeljih matic, da bo predvidoma 31. julija 2015 v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za oddajo vlog v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih...

29. 7. 2015

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2020 je uradno potrjen

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 je bil uradno potrjen s strani Evropske komisije. Trenutno je potrjenih 9 od skupno 28 programov v vseh državah...

28. 7. 2015

Prvi javni razpis iz naslova podukrepa M06.1 "Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete"

Omenjeni podukrep je del ukrepa Razvoja kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Slovenija bo za izvedbo podukrepa M06.1 v celem obdobju izvajanja namenila skupno 60.650.000 €, od tega 80 % prispeva EU, 20 % pa...

24. 7. 2015

Spremembe kmetijske rastline (KMRS) na zbirni vlogi 2015

Po oddaji zbirne vloge mora vlagatelj sporočiti spremembo kmetijske rastline, kadar spremenjena kmetijska rastlina vpliva: na višino plačila alina izpolnjevanje pogojev uveljavljenih KOPOP ukrepov alina izpolnjevanje pogojev...

23. 7. 2015

Izbran je izvajalec usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja operacij v okviru ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020

Ljubljana, 23. 7. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v postopku javnega naročanja izbralo Inštitut za trajnostni razvoj (v nadaljevanju: ITR) in Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede (v...

22. 7. 2015

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 - obvezno označevanje vira sofinanciranja

Upravičenci, ki izvajajo aktivnosti, za katere so upravičeni do podpore iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, kar pomeni, da so aktivnosti sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj...

17. 7. 2015

Objava javnega razpisa za izvajanje ukrepa "Individualne premije za ribiče"

Ljubljana, 17. 7. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za izvajanje ukrepa »Individualne premije za ribiče«. Ukrep sodi v okviru Operativnega...

16. 7. 2015

Izpolnjevanje pogojev KOPOP in vodenje evidenc

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vsem, ki so se letos vključili v program KOPOP, na dom poslalo besedila programov aktivnosti o obveznostih posamezne kmetije glede zahtev, v katere so se vključili. Hkrati...

13. 7. 2015

Vabilo k sodelovanju – primeri projektov in praks PRP »Kako z evropskimi kmetijskimi sredstvi razvijamo slovensko podeželje?«

Ljubljana, 13. 7. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsto in prehrano RS, Mreža za podeželje vabi prejemnike spredstev PRP k oddaji primerov projektov in praks PRP »Kako z evropskimi kmetijskimi sredstvi razvijamo slovensko...

10. 7. 2015

Objava razpisov za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat kmetov za leto 2015

Ljubljana, 10. 7. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS obvešča vse upravičence, da je v Uradnem listu RS 10. 7. 2015, na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja...

10. 7. 2015

Evropska komisija od Slovenije zahteva vračilo 155 tisoč evrov sredstev skupne kmetijske politike zaradi neskladnosti na področju kontrol kmetijsko okoljskih ukrepov KOP v letih 2011 in 2012

Ljubljana, 10. 7. 2015 - Slovenija se je seznanila z odločitvijo Evropske komisije, ki terja vračilo 155.000 evrov sredstev, ki jih je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izplačala za kmetijsko okoljske ukrepe KOP...

8. 7. 2015

Podpisan je Memorandum o sodelovanju med Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Agencijo za finančno podporo na področju kmetijstva in razvoja podeželja Republike Makedonije

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in Agencija za finančno podporo v kmetijstvu in razvoj podeželja Republike Makedonije nameravata spodbuditi nadaljnji razvoj dobrih odnosov in okrepiti stalna...

3. 7. 2015

Zaprtje javnega razpisa za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2015

Ljubljana, 3. 7. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na...

ARHIV