Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2015


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vzrejevalce čebeljih matic, da bo predvidoma 31. julija 2015 v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za oddajo vlog v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic...

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2020 je uradno potrjen


Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 je bil uradno potrjen s strani Evropske komisije. Trenutno je potrjenih 9 od skupno 28 programov v vseh državah...

Prvi javni razpis iz naslova podukrepa M06.1 "Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete"


Omenjeni podukrep je del ukrepa Razvoja kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Slovenija bo za izvedbo podukrepa M06.1 v celem obdobju izvajanja namenila skupno 60.650.000 €, od tega 80 % prispeva EU, 20 % pa...

Spremembe kmetijske rastline (KMRS) na zbirni vlogi 2015


Po oddaji zbirne vloge mora vlagatelj sporočiti spremembo kmetijske rastline, kadar spremenjena kmetijska rastlina vpliva: na višino plačila alina izpolnjevanje pogojev uveljavljenih KOPOP ukrepov alina izpolnjevanje pogojev...

Izbran je izvajalec usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja operacij v okviru ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020


Ljubljana, 23. 7. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v postopku javnega naročanja izbralo Inštitut za trajnostni razvoj (v nadaljevanju: ITR) in Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede (v...

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 - obvezno označevanje vira sofinanciranja


Upravičenci, ki izvajajo aktivnosti, za katere so upravičeni do podpore iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, kar pomeni, da so aktivnosti sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj...

Objava javnega razpisa za izvajanje ukrepa "Individualne premije za ribiče"


Ljubljana, 17. 7. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za izvajanje ukrepa »Individualne premije za ribiče«. Ukrep sodi v okviru Operativnega...

ARHIV