Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Rok za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 je podaljšan do 31. 8. 2015 – DOPOLNITEV


Ljubljana, 29. 6. 2015 – Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, s katero se podaljšuje...

Rok za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 je podaljšan do 31. 8. 2015


Ljubljana, 26. 6. 2015 – Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, s katero se podaljšuje...

Najava objave javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja


Ljubljana, 24. 6. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse lokalne akterje, da bo v petek, 26. 6. 2015, v Uradnem listu RS na podlagi 80. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,...

Poziv k oddaji vlog za ukrep "Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu v letu 2015"


Agencija vlagatelje obvešča, da je iz naslova Ukrepa II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu v letu 2015 (Uradni list RS, št. 37/2015), na razpolago še del razpisanih sredstev....

Tržna cena masla je v 24. tednu 2015 znašala 446,98 EUR/100 kg in je bila za 2,80 EUR/100 kg nižja kot v enakem obdobju preteklega leta


Tržna poročila za mleko in mlečne izdelke...

Izbran je izvajalec usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja operacij v okviru KOPOP PRP 2014–2020


Ljubljana, 11. 6. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v postopku javnega naročanja izbralo Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije kot izvajalca usposabljanja upravičencev za potrebe izvajanja operacij v...

15. 6. 2015 je rok za oddajo Izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin


15. junij 2015 je rok za priporočeno oddajo Izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin (obrazec 2, Uradni list RS št. 6/2012, 38/2012, 24/2013 in 66/2014). Izjavo morajo na Agencijo oddati vsi...

ARHIV