Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Objava javnega razpisa za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk za leto 2015


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je danes v Uradnem listu RS št. 30/15 objavilo javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev...

Komisija odobrila nove programe za promocijo kmetijskih proizvodov


Evropska komisija je odobrila 41 novih programov za promocijo kmetijskih proizvodov v EU in na trgih tretjih držav. Programi bodo v treh letih prejeli 130 milijonov evrov, od tega se bo polovica financirala iz proračuna EU.

Začetek izplačil kmetijsko okoljskih plačil KOP za leto 2014 v maju


V letošnjem letu se zaključuje izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 in začenja z izvajanjem Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Zaradi prehoda iz enega...

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2014–2016


V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2014-2016 (Uradni list RS, št. 6/14 in 54/14) so se pri ukrepu tehnična pomoč čebelarjem spremenili pogoji upravičenosti. Dodana je bila nova aplikativna...

Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 (PRP 2007-2013) je 30. 6. 2015


Letos se zaključuje program razvoja podeželja PRP 2007-2013, zato Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja sporoča, da se s 30. 6. 2015 zaključi rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za vse prejemnike odločb o pravici do...

Predlog za podaljšanje roka za vložitev zbirne vloge iz 6. maja 2015 na 15. maj 2015


14. aprila 2015 je potekala 26. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS, ki se jo je udeležil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. Na seji je bil sprejet sklep, da MKGP predlaga podaljšanje roka...

Objava javnega razpisa za izvajanje ukrepa predelava in trženje


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da bo v petek, 17. 4. 2015, v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za izvajanje ukrepa »Predelava in trženje«. Ukrep sodi v okvir Operativnega...

ARHIV