Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 4. 2015

Objava javnega razpisa za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk za leto 2015

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je danes v Uradnem listu RS št. 30/15 objavilo javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev...

22. 4. 2015

Komisija odobrila nove programe za promocijo kmetijskih proizvodov

Evropska komisija je odobrila 41 novih programov za promocijo kmetijskih proizvodov v EU in na trgih tretjih držav. Programi bodo v treh letih prejeli 130 milijonov evrov, od tega se bo polovica financirala iz proračuna EU.

21. 4. 2015

Začetek izplačil kmetijsko okoljskih plačil KOP za leto 2014 v maju

V letošnjem letu se zaključuje izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 in začenja z izvajanjem Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Zaradi prehoda iz enega...

20. 4. 2015

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2014–2016

V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2014-2016 (Uradni list RS, št. 6/14 in 54/14) so se pri ukrepu tehnična pomoč čebelarjem spremenili pogoji upravičenosti. Dodana je bila nova...

20. 4. 2015

Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 (PRP 2007-2013) je 30. 6. 2015

Letos se zaključuje program razvoja podeželja PRP 2007-2013, zato Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja sporoča, da se s 30. 6. 2015 zaključi rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za vse prejemnike odločb o pravici do...

17. 4. 2015

Predlog za podaljšanje roka za vložitev zbirne vloge iz 6. maja 2015 na 15. maj 2015

14. aprila 2015 je potekala 26. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS, ki se jo je udeležil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. Na seji je bil sprejet sklep, da MKGP predlaga...

15. 4. 2015

Objava javnega razpisa za izvajanje ukrepa predelava in trženje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da bo v petek, 17. 4. 2015, v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za izvajanje ukrepa »Predelava in trženje«. Ukrep sodi v okvir Operativnega...

9. 4. 2015

Uveljavljanje zahtevkov za KOPOP, EK in OMD v letu 2015

Na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki je bil s strani Evropske komisije potrjen 13. 2. 2015, je Vlada RS 26. 2. 2015 izdala Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna...

8. 4. 2015

Proizvajalci mleka morajo najkasneje do 15. maja na Agencijo oddati "Letno poročilo o neposredni prodaji mleka oz. mlečnih proizvodov"; Navodila za poročanje po 1. 4. 2015

Proizvajalci mleka morajo najkasneje do 15. maja na Agencijo oddati "Letno poročilo o neposredni prodaji mleka oz. mlečnih proizvodov" (obrazec MK6). Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vsem...

7. 4. 2015

Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varstvo čebel

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila navodila za pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev in varstvo čebel. Več...

2. 4. 2015

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo treh službenih vozil

ARSKTRP objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo treh službenih vozil. Rok za oddajo ponudb je 28. 4. 2014.   Namera z vsemi informacijami je objavljena tukaj...

ARHIV