Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

27. 3. 2015

28. redna seja Vlade RS

Vlada RS je na redni seji, dne 26. 3. 2015, obravnavala tri točke iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o ukrepih KOPOP, ekološko...

27. 3. 2015

Ukinitev mlečnih kvot

S 1. 4. 2015 bo ukinjen sistem mlečnih kvot, ki je več kot 30 let omejeval proizvodnjo mleka v EU. Evropska komisija je pripravila serijo kratkih video vsebin, ki pojasnjujejo zgodovino in nekatere značilnosti mlečnih...

24. 3. 2015

Kmetje naj čimprej oddajo letošnjo zbirno vlogo in si zagotovijo plačilne pravice za obdobje 2015-2020

Ljubljana, 24. 3. 2015 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki še niso oddali zbirne vloge, da to storijo čimprej. Kmetje, ki letos ne bodo oddali zbirne vloge, bodo...

18. 3. 2015

Predlog Evropske komisije glede sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah za leti 2015 in 2016

Države članice Evropske unije so danes potrdile predlog Evropske komisije glede sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah za leti 2015 in 2016. V 25 sodelujočih državah, tudi v Sloveniji, bo tako 12 milijonov otrok v...

18. 3. 2015

Šolski vrtovi v Shemi šolskega sadja in zelenjave

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s šolskim letom 2014/15 uvaja nov spremljevalni ukrep Sheme šolskega sadja in zelenjave: projekt Šolski vrtovi v Shemi šolskega sadja in zelenjave.

12. 3. 2015

Obvestilo o objavi in obdelavi podatkov o upravičencih

V skladu z uredbo Komisije (EU) št. 908/2014 in uredbo Komisije (EU) št. 1306/2013 bo ARSKTRP najkasneje do 31. 5. 2015 objavila vse prejemnike sredstev, ki so prejeli sredstva iz evropskih kmetijskih skladov v...

11. 3. 2015

Objavljen je Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 10. 3. 2015 objavilo Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav (v vinskem letu 2015/2016). Rok za...

10. 3. 2015

Letno poročilo o delu Mreže za podeželje v letu 2014

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na spletni strani programa razvoja podeželja objavilo Letno poročilo o delu Mreže za podeželje v letu 2014.

4. 3. 2015

Povprečna ponderirana tržna cena pitanih prašičev je bila v letu 2014 za 3,35 % nižja kot v predhodnem letu in je znašala 170,16 EUR/100 kg.

Tržna poročila

ARHIV