Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

28. redna seja Vlade RS


Vlada RS je na redni seji, dne 26. 3. 2015, obravnavala tri točke iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje...

Ukinitev mlečnih kvot


S 1. 4. 2015 bo ukinjen sistem mlečnih kvot, ki je več kot 30 let omejeval proizvodnjo mleka v EU. Evropska komisija je pripravila serijo kratkih video vsebin, ki pojasnjujejo zgodovino in nekatere značilnosti mlečnih kvot....

Kmetje naj čimprej oddajo letošnjo zbirno vlogo in si zagotovijo plačilne pravice za obdobje 2015-2020


Ljubljana, 24. 3. 2015 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki še niso oddali zbirne vloge, da to storijo čimprej. Kmetje, ki letos ne bodo oddali zbirne vloge, bodo...

Predlog Evropske komisije glede sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah za leti 2015 in 2016


Države članice Evropske unije so danes potrdile predlog Evropske komisije glede sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah za leti 2015 in 2016. V 25 sodelujočih državah, tudi v Sloveniji, bo tako 12 milijonov otrok v...

Šolski vrtovi v Shemi šolskega sadja in zelenjave


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s šolskim letom 2014/15 uvaja nov spremljevalni ukrep Sheme šolskega sadja in zelenjave: projekt Šolski vrtovi v Shemi šolskega sadja in zelenjave.

Obvestilo o objavi in obdelavi podatkov o upravičencih


V skladu z uredbo Komisije (EU) št. 908/2014 in uredbo Komisije (EU) št. 1306/2013 bo ARSKTRP najkasneje do 31. 5. 2015 objavila vse prejemnike sredstev, ki so prejeli sredstva iz evropskih kmetijskih skladov v evropskem...

Objavljen je Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 10. 3. 2015 objavilo Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav (v vinskem letu 2015/2016). Rok za...

ARHIV