Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vnos zbirnih vlog 2015 za ukrepe kmetijske politike


V letošnjem letu se je začela izvajati reforma Skupne kmetijske politike z vlaganjem zbirnih vlog za namen neposrednih plačil, ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ukrepa ekološko kmetijstvo (EK), ukrepa plačila...

Agencija lani izplačala 300 milijonov evrov; v teku so priprave na letošnjo kampanjo oddaje zbirnih vlog


Ljubljana, 19. 2. 2015 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu za ukrepe skupne kmetijske politike izplačala 300,6 milijonov evrov. Agencija se intenzivno pripravlja na letošnjo kampanjo oddaje...

Navodilo o posredovanju podatkov na MKGP za obračunsko leto 2014 prejemnikom sredstev po ukrepih PRP 2007-2013, ki vodijo FADN knjigovodstvo


Vse prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, ki so svoje investicije v preteklih letih že zaključili in so dolžni ARSKTRP poslati letno poročilo o doseganju ekonomskih ciljev naložbe za leto 2014,...

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja začela z izvedbo kratkega projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v Republiki Makedoniji


Ljubljana, 17. 2. 2015 – Dne 27. 1. 2015 je v Skopju potekal uvodni sestanek s predstavitvijo projekta »Pomoč agenciji IPARD pri pripravi na akreditacijo ukrepa Investicije v infrastrukturo na podeželju«, na katerem so sodelovali...

Evropska komisija odobrila Program razvoja podeželja 2014–2020 za Slovenijo


Evropska komisija je danes odobrila več programov razvoja podeželja za obdobje 2014–2020, med njimi tudi program za Slovenijo. Za program v vrednosti 1,1 milijarde evrov bo Slovenija prejela 837,8 milijona evrov iz proračuna EU....

22. redna seja Vlade RS


Vlada sprejela Opredelitev RS, s katero se podajo usmeritvena navodila Državnemu pravobranilstvu RS za vložitev tožbe na Splošno sodišče EU v Luksemburgu zoper Izvedbeni sklep Komisije, ki se nanaša na finančni popravek zoper RS ...

Pred vstopom v ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) in ukrep ekološko kmetovanje je treba izdelati program aktivnosti


Novost v ukrepu KOPOP je program aktivnosti (PA), ki ga morajo imeti nosilci kmetijskih gospodarstev v letu 2015 najkasneje na dan vnosa zbirne vloge. PA izdelajo izvajalci svetovanj (v letu 2015 javna služba za kmetijsko...

ARHIV