Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 12. 2015

Novosti Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je Evropski komisiji poslalo v potrditev predlog prve spremembe Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. MKGP je pripravilo tudi povzetek predloga prvih sprememb...

23. 12. 2015

Agencija je izdala odločbe o pravici do sredstev za 1. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

1. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete je bil objavljen 31. julija 2015, vlagatelji pa so lahko vlogo oddali do 18. septembra 2015. Agencija je v teh dneh izdala 220 odločb o pravici do sredstev...

18. 12. 2015

Obveznosti mladih kmetov - upravičencev iz podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Agencija bo do konca leta 2015 izdala odločbe o pravici do sredstev na podlagi oddanih vlog na 1. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije...

17. 12. 2015

Agencija je začela z izdajo odločb za zahtevke zbirne vloge za leto 2015

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela z izdajo odločb za izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki (OMD) za leto 2015. Do konca leta 2015 bo predvidoma izdanih vsaj 10.250 odločb v skupni vrednosti...

11. 12. 2015

Brošura "Informacije o ukrepih OP Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020"

MKGP je izdalo brošuro "Informacije o ukrepih Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo RS za obdobje 2014-2020". Brošura...

11. 12. 2015

Ukrep "Dobrobit živali" v letu 2016

Z ukrepom »Dobrobit živali« iz PRP 2014–2020 so nekateri prašičerejci že dobro seznanjeni, saj se je ukrep DŽ, kot prvi izmed ukrepov PRP 2014–2020, začel izvajati že v letu 2014. Vendar pa bodo v letu 2016 pri izvajanju ukrepa...

ARHIV