Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Zaprtje javnega razpisa za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2015


Ljubljana, 30. 10. 2015 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2015,...

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo


Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo. Uredba spreminja obdobja vlaganja zahtevkov s strani pridelovalcev. Država članica izplača pomoč...

Tržnoinformacijski sistem: EU cena jedilnih jajc (povprečje kategorij L in M) je bila v 43. tednu letošnjega leta, v primerjavi z enakim obdobjem lani, nižja za 10,6 %.


Tržno poročilo za perutninsko meso in jajca

Svet za kmetijstvo in podeželje RS


Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 27. 10. 2015 potekala 2. Seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS. Osrednji temi sta bili vezani na I. spremembo programa razvoja podeželja 2014- 2020 in na Uredbo o...

Evropska komisija sprejela nove predpise na področju informiranja in promocije kmetijskih proizvodov


Enjoy, it's from Europe (Naj vam tekne, evropsko je) Nova promocijska politika, ki jo je sprejela Evropska komisija, bo gospodarskim subjektom v kmetijskem sektorju pomagala prodreti na mednarodne trge oziroma okrepiti njihov...

V 3. trimesečju 2015 se je povprečna cena slovenskega kakovostnega vina, prodanega na trge EU, zvišala za 2,49 % glede na predhodno trimesečje, povprečna cena slovenskega vrhunskega vina pa za 2,84 %.


Več v tržnemu poročilu za vino

Evropska komisija sprejela uredbo o vzpostavitvi začasne izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih vrst sira


Evropska komisija je dne 15. 10. 2015 sprejela Uredbo št. 2015/1852 o vzpostavitvi začasne izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih vrst sira in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči. Več o ukrepu, upravičencih...

ARHIV