Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti za posamezne ukrepe PRP za leto 2014


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, ki so svoje investicije v preteklih letih že zaključili in so dolžni Agenciji poslati letno poročilo...

Pripravljena je brošura Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015-2020 (KOPOP)


PRP 2014−2020 prinaša nove možnosti za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželje. Z letom 2015 se bo v okviru PRP 2014−2020 začel izvajati tudi ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep...

Poslan tretji uradni predlog PRP 2014-2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 1. 2015 na Evropsko komisijo posredovalo tretji uradni predlog Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. V tem predlogu so upoštevane tehnične...

Anketa o Mreži za podeželje


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko Kmetijskega inštituta Slovenije izvaja »Sprotno vrednotenje Programa za razvoj podeželja 2007-2014«, katerega sestavni del je tudi vrednotenje Mreže za podeželje. Za...

Predstavitev predloga Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavilo določbe Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (v...

Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2014


Kmetijski inštitut Slovenije je za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravil jesensko poročilo »Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2014«. Poročilo predstavlja prvo, grobo oceno proizvodnih in ekonomskih rezultatov...

17. redna seja Vlade RS


Ljubljana, 8. 1. 2015 - Vlada RS je na seji obravnavala tri točke z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za...

ARHIV