Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

26. 1. 2015

Poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti za posamezne ukrepe PRP za leto 2014

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, ki so svoje investicije v preteklih letih že zaključili in so dolžni Agenciji poslati letno...

26. 1. 2015

Pripravljena je brošura Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015-2020 (KOPOP)

PRP 2014−2020 prinaša nove možnosti za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželje. Z letom 2015 se bo v okviru PRP 2014−2020 začel izvajati tudi ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila...

22. 1. 2015

Poslan tretji uradni predlog PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 1. 2015 na Evropsko komisijo posredovalo tretji uradni predlog Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. V tem predlogu so upoštevane tehnične...

21. 1. 2015

Anketa o Mreži za podeželje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko Kmetijskega inštituta Slovenije izvaja »Sprotno vrednotenje Programa za razvoj podeželja 2007-2014«, katerega sestavni del je tudi vrednotenje Mreže za podeželje. Za...

19. 1. 2015

Predstavitev predloga Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavilo določbe Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (v...

14. 1. 2015

Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2014

Kmetijski inštitut Slovenije je za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravil jesensko poročilo »Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2014«. Poročilo predstavlja prvo, grobo oceno proizvodnih in ekonomskih rezultatov...

9. 1. 2015

17. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 8. 1. 2015 - Vlada RS je na seji obravnavala tri točke z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij...

8. 1. 2015

Foto natečaj »MOJE PODEŽELJE«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje, organizira foto natečaj »Moje podeželje«. S tem natečajem želi pridobiti odziv posameznikov, in sicer kako skozi svoje oči vidijo slovensko podeželje...

2. 1. 2015

Obvestilo prašičerejcem o izvedbi ukrepa Dobrobit živali v letu 2015

Z ukrepom »Dobrobit živali« (v nadaljevanju: ukrep DŽ) iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 14–20) ste nekateri prašičerejci že dobro seznanjeni, saj se je ukrep DŽ, kot prvi izmed ukrepov PRP 14–20, začel...

ARHIV