Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Povprečna odkupna cena krušne pšenice v času žetve v letu 2014 je bila 16,41 EUR/100 kg, kar je 10,97 % manj kot v lanskem letu.


Tržna poročila za žito...

Integrirana pridelava po letu 2014


Integrirana pridelava se v okviru kmetijsko okoljskih podukrepov Programa razvoja podeželja 2007-2013 izvaja še do konca leta 2014. Več...

Navodila za izvajanje obveznosti kmetijskih praks iz naslova zelene komponente od leta 2015 dalje


Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je upravičen do plačila na podlagi sheme osnovnega plačila, mora od leta 2015 dalje na vseh svojih upravičenih kmetijskih površinah, ki jih bo prijavil na zbirni vlogi, izvajati kmetijske...

5. oktobra se izteka prvi rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za PRP ukrepe 1. in 3. osi.


Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v izreku odločbe o pravici do sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra* in od 6. decembra do 31. decembra...

Zaustavitev izvajanja posebnih začasnih ukrepov na trgu s sadjem in zelenjavo


Ljubljana, 11. 9. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča, da je zaustavljeno izvajanje posebnih začasnih ukrepov na trgu s sadjem in zelenjavo. Na podlagi prejetih obvestil, ki so jih države članice poročale na...

VABILO na delavnico o pripravi zahtevkov za izplačilo (za vse ukrepe PRP 2007-2013)


ARSKTRP in MKO ponovno organizirata delavnico z naslovom "Kako pravilno pripraviti zahtevek za izplačilo sredstev iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja za obdobje 2007 - 2013".   Delavnica je brezplačna in je bila sprva...

Objava razpisa za ukrep III: finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo v predvidoma v petek, 12. 9. 2014 v Uradnem listu RS, objavilo nov javni razpis za Ukrep III: finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014....

ARHIV