Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

31. 7. 2014

Objava razpisa za finančno pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 1. 8. 2014, objavilo nov javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na...

25. 7. 2014

Agencija je začela z izdajo odločb o dodelitvi sredstev pomoči zaradi lanske suše

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela z izdajo odločb o dodelitvi sredstev iz naslova državne pomoči odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše 2013. Do pomoči so upravičeni le vlagatelji, pri katerih...

25. 7. 2014

Predlog za vložitev tožbe na Splošno sodišče EU v Luksemburgu zoper Izvedbeni sklep Komisije 2014/458/EU v delu, ki se nanaša na finančni popravek zoper RS

Vlada Republike Slovenije, je sprejela sklep, da RS na Splošno sodišče EU v Luksemburgu vloži tožbo s predlogom za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije 2014/458/EU z dne 9.7.2014 o izključitvi nekaterih odhodkov...

22. 7. 2014

Odprtje razpisa za subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2014

Ljubljana, 22. 7. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo predvidoma v petek 25. 7. 2014 v Uradnem listu RS objavilo odprti javni razpis za »Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto...

18. 7. 2014

Zaprtje razpisa pomoč mladim prevzemnikom kmetij

Ljubljana, 18. 7. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v ponedeljek, 21. 7. 2014, ob 24.00 uri, zaprlo javni razpis pri ukrepu Podpora mladim prevzemnikom kmetij za leto...

18. 7. 2014

66. redna seja Vlade RS

Vlada RS je na 66. redni seji obravnavala 11 točk s področja Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja Shema šolskega sadja in zelenjave se v...

17. 7. 2014

Objava dveh razpisov - za predelavo in trženje ter za produktivne naložbe v ribogojstvo

Ljubljana, 17. 7. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo jutri v Uradnem listu RS objavilo javna razpisa, in sicer za izvajanje ukrepa »Predelava in trženje« in za izvajanje ukrepa...

15. 7. 2014

Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije

Ker se bliža čas cvetenja pelinolistne ambrozije, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin še posebej opozarja imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti na preprečevanje...

11. 7. 2014

Zaprtje javnega razpisa za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2014

Ljubljana, 11. 7. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2014. Ministrstvo...

9. 7. 2014

Evropska komisija od držav članic zahteva vračilo 57 milijonov evrov sredstev skupne kmetijske politike; delež Slovenije znaša 347 tisoč evrov zaradi pomanjkljivosti na področju plačil za površine za obdobje 2009-2011

Ljubljana, 9. 7. 2014 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je upravičencem za leta 2009-2011 za zahtevke za površine skupno izplačala 453 milijonov evrov evropskih sredstev (256 milijonov evrov neposrednih plačil...

3. 7. 2014

Objava razpisa za ukrep »Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2014«

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma jutri, 4. 7. 2014, objavilo nov javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu...

ARHIV