Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 6. 2014

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila

ARSKTRP objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila. Rok za oddajo ponudb je 15. 7. 2014.   Namera z vsemi informacijami je objavljena tukaj...

30. 6. 2014

PRP 2014-2020 posredovan na Evropsko komisijo

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v ponedeljek, 16. 6. 2014, posredovalo uradni predlog Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 v formalno potrditev na Evropsko komisijo (EK). EK ima glede na...

26. 6. 2014

Vlada se je seznanila z informacijo o projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja »Pomoč IPARD agenciji pri pripravi na akreditacijo ukrepa infrastruktura podeželja«

Vlada RS se je seznanila z informacijo o projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja »Pomoč IPARD agenciji pri pripravi na akreditacijo ukrepa infrastruktura podeželja (»Assistance to IPARD Agency for Preparing of...

23. 6. 2014

Vlada izdala Uredbo o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Uredba določa ukrepe, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev z namenom ohranjanja kmetijske dejavnosti in ohranjanje poseljenosti...

19. 6. 2014

Opozorilo vinogradnikom v zvezi z obveznim izvajanjem tretiranja trte proti ameriškemu škržatku zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja vinogradnike na obvezno izvajanje tretiranja trte proti ameriškemu škržatku zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice. Več v sporočilu za javnost...

16. 6. 2014

Najava objave razpisa iz PRP 2007-2013 za agromelioracije na komasacijskih območjih v višini do vključno 1,5 mio eur

Ljubljana, 16. 6. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča potencialne upravičence, da bo v Uradnem listu RS predvidoma v petek, 20. 6. 2014, objavilo javni razpis (JR) pri ukrepu 125 - Izboljšanje in razvoj...

13. 6. 2014

Sloveniji 24,8 mio evrov za pomorstvo in ribištvo

Ljubljana, 13. 6. 2014 – Evropska komisija je za sedemletno obdobje 2014-2020 Sloveniji iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (EMFF) dodelila dobrih 24,8 milijona evrov. Slovenija je s predlogom Komisije glede nove...

12. 6. 2014

Vlada RS je na današnji seji obravnavala 12 točk s področja kmetijstva in okolja

Vlada je sprejela Strategijo za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020.Vlada se je seznanila s predlogom PRP 2014-2020.Vlada je določila model reforme neposrednih...

12. 6. 2014

Izbran izvajalec javnega naročila za kontrolo medu in čebeljih pridelkov v 2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča, da je v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, izbralo izvajalca Kontrole medu in čebeljih pridelkov v letu 2014, v okviru katere se bo čebelarjem brezplačno analiziralo med....

6. 6. 2014

Javna predstavitev predloga Programa razvoja podeželja 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Mreža za podeželje) je javno predstavilo predlog Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki bo nato formalno posredovan v potrditev na Evropsko komisijo. Več...

6. 6. 2014

Letos je zbirno vlogo oddalo 59.398 nosilcev kmetijskih gospodarstev

Med kampanjo oddaje zbirnih vlog za leto 2014, ki je potekala od 26. 2. 2014 do 2. 6. 2014 (skupaj z zamudnim rokom), je Agencija prejela 59.398 zbirnih vlog, od tega 59.220 (oz. 99,7 %) v elektronski obliki, 178 vlog (oz. 0,3 %)...

3. 6. 2014

Napoved objave javnega razpisa iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 v višini do vključno 10 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča potencialne upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 6. 6. 2014 objavilo javni razpis pri ukrepu 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014 iz Programa...

2. 6. 2014

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila

ARSKTRP objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila. Rok za oddajo ponudb je 17. 6. 2014.   Namera z vsemi informacijami je objavljena tukaj...

2. 6. 2014

Vabilo na predstavitev predloga Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Mreža za podeželje, v petek, 6. junija 2014, organizira javno predstavitev predloga Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki bo nato formalno posredovan v...

ARHIV