Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila


ARSKTRP objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila. Rok za oddajo ponudb je 15. 7. 2014.   Namera z vsemi informacijami je objavljena tukaj...

PRP 2014-2020 posredovan na Evropsko komisijo


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v ponedeljek, 16. 6. 2014, posredovalo uradni predlog Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 v formalno potrditev na Evropsko komisijo (EK). EK ima glede na...

Vlada se je seznanila z informacijo o projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja »Pomoč IPARD agenciji pri pripravi na akreditacijo ukrepa infrastruktura podeželja«


Vlada RS se je seznanila z informacijo o projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja »Pomoč IPARD agenciji pri pripravi na akreditacijo ukrepa infrastruktura podeželja (»Assistance to IPARD Agency for Preparing of...

Vlada izdala Uredbo o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu


Uredba določa ukrepe, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev z namenom ohranjanja kmetijske dejavnosti in ohranjanje poseljenosti...

Opozorilo vinogradnikom v zvezi z obveznim izvajanjem tretiranja trte proti ameriškemu škržatku zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice


Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja vinogradnike na obvezno izvajanje tretiranja trte proti ameriškemu škržatku zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice. Več v sporočilu za javnost...

Najava objave razpisa iz PRP 2007-2013 za agromelioracije na komasacijskih območjih v višini do vključno 1,5 mio eur


Ljubljana, 16. 6. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča potencialne upravičence, da bo v Uradnem listu RS predvidoma v petek, 20. 6. 2014, objavilo javni razpis (JR) pri ukrepu 125 - Izboljšanje in razvoj...

Sloveniji 24,8 mio evrov za pomorstvo in ribištvo


Ljubljana, 13. 6. 2014 – Evropska komisija je za sedemletno obdobje 2014-2020 Sloveniji iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (EMFF) dodelila dobrih 24,8 milijona evrov. Slovenija je s predlogom Komisije glede nove...

ARHIV