Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 5. 2014

Vlada izdala spremembo Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja (PRP) RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013.Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013 v...

29. 5. 2014

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v aprilu 36,56 EUR/100 kg in se je glede na isto obdobje lanskega leta zvišala za 17,56 %

Tržna poročila za mleko in mlečne izdelke...

26. 5. 2014

Teden gozdov 2014

»SKUPAJ ZA GOZD« V TEDEN GOZDOV 2014 Zadnji teden maja je že od zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja tudi »Teden gozdov«, ki  je posvečen slovenskemu gozdu in gozdarstvu. Letošnje prireditve bodo potekale pod...

15. 5. 2014

Roki za sporočanje staleža prašičev za ukrep dobrobit živali

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo ukrep dobrobit živali (DŽ), opozarjata na pravočasno sporočanje staleža prašičev v...

14. 5. 2014

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na stvarnem premoženju (računalniška oprema)

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na stvarnem premoženju (računalniška oprema).   Rok za oddajo ponudb je 29....

13. 5. 2014

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenih vozil

ARSKTRP objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dveh službenih vozil. Rok za oddajo ponudb je 28. 5. 2014. Namera z vsemi informacijami je objavljena tukaj...

9. 5. 2014

Odprava posledic škode v kmetijstvu zaradi suše 2013

Vlada RS je na 57. redni seji dne 8. 5. 2014 sprejela Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013 in potrdila dokončno oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše v letu 2013, ki...

7. 5. 2014

Evropska komisija je ob 10. obletnici širitve s 15 na 25 držav članic EU objavila prispevek o razvoju na področju kmetijstva in podeželja ter učinku skupne kmetijske politike

Ugotavlja, da je zadnje desetletje zelo pozitivno vplivalo na razvoj kmetijstva in kmetijsko-živilskega sektorja v desetih novih članicah.   Skupna kmetijska politika ima zelo pozitiven vpliv tudi na Slovenijo. Kmetijski...

ARHIV