Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada izdala spremembo Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013


Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja (PRP) RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013.Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013 v...

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v aprilu 36,56 EUR/100 kg in se je glede na isto obdobje lanskega leta zvišala za 17,56 %


Tržna poročila za mleko in mlečne izdelke...

Teden gozdov 2014


»SKUPAJ ZA GOZD« V TEDEN GOZDOV 2014 Zadnji teden maja je že od zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja tudi »Teden gozdov«, ki  je posvečen slovenskemu gozdu in gozdarstvu. Letošnje prireditve bodo potekale pod geslom...

Roki za sporočanje staleža prašičev za ukrep dobrobit živali


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo ukrep dobrobit živali (DŽ), opozarjata na pravočasno sporočanje staleža prašičev v...

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na stvarnem premoženju (računalniška oprema)


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na stvarnem premoženju (računalniška oprema).   Rok za oddajo ponudb je 29. 5....

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenih vozil


ARSKTRP objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dveh službenih vozil. Rok za oddajo ponudb je 28. 5. 2014. Namera z vsemi informacijami je objavljena tukaj...

Odprava posledic škode v kmetijstvu zaradi suše 2013


Vlada RS je na 57. redni seji dne 8. 5. 2014 sprejela Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013 in potrdila dokončno oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše v letu 2013, ki znaša...

ARHIV