Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

1. 1. 2015 začne veljati nova Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva


V Uradnem listu RS št. 89/2014 je bila objavljena Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, ki stopi v veljavo 1. 1. 2015. Namen sofinanciranja zavarovalnih premij...

Rok za oddajo zahtevkov za PRP ukrepe 1. in 3. osi za leto 2014 se izteka


Vlagatelji, ki so za PRP ukrepe 1. in 3. osi prejeli pozitivno odločbo in imajo v izreku odločbe predvideno dinamiko vlaganja zahtevka za izplačilo v letu 2014, lahko vložijo zahtevek najkasneje do 31. decembra 2014. Po tem roku...

Evropska komisija od Slovenije zahteva vračilo 8,7 milijonov evrov sredstev skupne kmetijske politike zaradi neskladnosti na področju ukrepov prestrukturiranja sladkorne industrije


Slovenija se je seznanila z odločitvijo Evropske komisije glede skladnosti izvedenih ukrepov za prestrukturiranje sladkorne industrije v Sloveniji s pravili Evropske unije. Komisija je mnenja, da v Sloveniji ni šlo za popolno,...

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu


Uredba opredeljuje postopek za izračun zneska povračila finančne discipline za koledarsko leto 2013 za Slovenijo za posamezno kmetijsko gospodarstvo. V finančnem letu 2014 (koledarsko leto 2013) namreč sredstva za krize v...

Drugi uradni predlog Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 je bil uradno poslan v potrditev Evropski komisiji


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je danes, predstavilo drugi uradni predlog Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki ga je v petek, 5. 12. 2014, uradno poslalo v...

Vodenje registrov živali na gospodarstvu


Rejci govedi, prašičev in drobnice so v skladu s predpisi dolžni voditi registre živali na gospodarstvu, kamor so dolžni sproti vpisovati vse dogodke na gospodarstvu. Več...

Vabilo na predstavitev Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 - 9. 12. 2014


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira predstavitev drugega predloga Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki bo potekala v torek, 9. 12. 2014, ob 9.00, na...

ARHIV