Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

24. 12. 2014

1. 1. 2015 začne veljati nova Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

V Uradnem listu RS št. 89/2014 je bila objavljena Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, ki stopi v veljavo 1. 1. 2015. Namen sofinanciranja zavarovalnih premij...

22. 12. 2014

Rok za oddajo zahtevkov za PRP ukrepe 1. in 3. osi za leto 2014 se izteka

Vlagatelji, ki so za PRP ukrepe 1. in 3. osi prejeli pozitivno odločbo in imajo v izreku odločbe predvideno dinamiko vlaganja zahtevka za izplačilo v letu 2014, lahko vložijo zahtevek najkasneje do 31. decembra 2014. Po tem roku...

19. 12. 2014

Evropska komisija od Slovenije zahteva vračilo 8,7 milijonov evrov sredstev skupne kmetijske politike zaradi neskladnosti na področju ukrepov prestrukturiranja sladkorne industrije

Slovenija se je seznanila z odločitvijo Evropske komisije glede skladnosti izvedenih ukrepov za prestrukturiranje sladkorne industrije v Sloveniji s pravili Evropske unije. Komisija je mnenja, da v Sloveniji ni šlo za popolno,...

18. 12. 2014

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu

Uredba opredeljuje postopek za izračun zneska povračila finančne discipline za koledarsko leto 2013 za Slovenijo za posamezno kmetijsko gospodarstvo. V finančnem letu 2014 (koledarsko leto 2013) namreč sredstva za krize v...

9. 12. 2014

Drugi uradni predlog Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 je bil uradno poslan v potrditev Evropski komisiji

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je danes, predstavilo drugi uradni predlog Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki ga je v petek, 5. 12. 2014, uradno poslalo v...

9. 12. 2014

Vodenje registrov živali na gospodarstvu

Rejci govedi, prašičev in drobnice so v skladu s predpisi dolžni voditi registre živali na gospodarstvu, kamor so dolžni sproti vpisovati vse dogodke na gospodarstvu. Več...

4. 12. 2014

Vabilo na predstavitev Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 - 9. 12. 2014

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira predstavitev drugega predloga Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki bo potekala v torek, 9. 12. 2014, ob 9.00, na...

2. 12. 2014

Objava javnega razpisa za mali priobalni ribolov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da bo ta petek v Uradnem listu RS objavilo javni razpis iz Operativnega programa za razvoj ribištva v RS za obdobje 2007–2013 (OP 2007-2013),...

2. 12. 2014

Agencija je izdala odločbe za ukrep finančne pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014

Na osnovi javnega razpisa, ki je bil objavljen 12. 9. 2014 (UL RS, št. 66/2014), je bilo za ukrep razpisanih 476.690 EUR. Na Agencijo je skupno prispelo 2.016 vlog. Od tega je bilo pozitivno rešenih 1.715 vlog, v katerih je...

ARHIV