Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Nova gradiva Evropske komisije za promocijo ekološkega kmetovanja


Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila nova gradiva za promocijo ekološkega kmetovanja, ki so na voljo tudi v slovenskem jeziku. Gradiva lahko uporabijo vsi, ki promovirajo in osveščajo o pomenu ekološkega...

Izobraževanja za prašičerejce, vključene v ukrep "Dobrobit živali - prašičereja"


Vsi rejci, ki so vstopili v ukrep "Dobrobit živali v prašičereji", morajo opraviti 4-urno izobraževanje, ki je pogoj za izplačilo sredstev. Izobraževanja organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). Več o...

Odkupna cena krmne koruze se je v zadnjih dveh mesecih, ob povečani količini odkupa, znižala približno za četrtino in trenutno znaša 138,11 EUR/t.


Tržno poročilo za žita

Podaljšano obdobje gnojenja s tekočimi gnojili na nekaterih območjih do 15. decembra


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) na podlagi Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov izdalo dovoljenje  za podaljšanje...

6. decembra se začne drugi rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za PRP ukrepe 1. in 3. osi za leto 2014


Vlagatelji, ki so za PRP ukrepe 1. in 3. osi prejeli pozitivno odločbo in imajo v izreku odločbe predvideno dinamiko vlaganja zahtevka za izplačilo v letu 2014, lahko s 6. decembrom pričnejo ponovno vlagati zahtevke za izplačilo....

Agencija je začela z izdajo odločb o predplačilih neposrednih plačil za leto 2014


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v skladu z Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 78/2014) začela z izdajo odločb o predplačilih neposrednih plačil za...

Obvezna predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)


Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se bodo vključil v ukrep KOPOP, morajo obvezno opraviti predhodno usposabljanje v obsegu 6 ur, ki jih bo izvajala Javna služba kmetijskega svetovanja. Namen teh usposabljanj je čim boljša...

ARHIV