Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

28. 11. 2014

Nova gradiva Evropske komisije za promocijo ekološkega kmetovanja

Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila nova gradiva za promocijo ekološkega kmetovanja, ki so na voljo tudi v slovenskem jeziku. Gradiva lahko uporabijo vsi, ki promovirajo in osveščajo o pomenu ekološkega...

21. 11. 2014

Izobraževanja za prašičerejce, vključene v ukrep "Dobrobit živali - prašičereja"

Vsi rejci, ki so vstopili v ukrep "Dobrobit živali v prašičereji", morajo opraviti 4-urno izobraževanje, ki je pogoj za izplačilo sredstev. Izobraževanja organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije...

21. 11. 2014

Odkupna cena krmne koruze se je v zadnjih dveh mesecih, ob povečani količini odkupa, znižala približno za četrtino in trenutno znaša 138,11 EUR/t.

Tržno poročilo za žita

18. 11. 2014

Podaljšano obdobje gnojenja s tekočimi gnojili na nekaterih območjih do 15. decembra

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) na podlagi Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov izdalo dovoljenje  za...

12. 11. 2014

6. decembra se začne drugi rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za PRP ukrepe 1. in 3. osi za leto 2014

Vlagatelji, ki so za PRP ukrepe 1. in 3. osi prejeli pozitivno odločbo in imajo v izreku odločbe predvideno dinamiko vlaganja zahtevka za izplačilo v letu 2014, lahko s 6. decembrom pričnejo ponovno vlagati zahtevke za izplačilo....

10. 11. 2014

Agencija je začela z izdajo odločb o predplačilih neposrednih plačil za leto 2014

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v skladu z Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 78/2014) začela z izdajo odločb o predplačilih neposrednih plačil za...

7. 11. 2014

Obvezna predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se bodo vključil v ukrep KOPOP, morajo obvezno opraviti predhodno usposabljanje v obsegu 6 ur, ki jih bo izvajala Javna služba kmetijskega svetovanja. Namen teh usposabljanj je čim boljša...

6. 11. 2014

Razpis za zbiranje predlogov »Podpora za ukrepe za informiranje v zvezi z SKP« za leto 2015

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse zainteresirane, da je bil konec oktobra v Uradnem listu EU objavljen razpis za zbiranje predlogov »Podpora za ukrepe za informiranje v zvezi z SKP« za leto 2015. Ta...

6. 11. 2014

Povprečna veleprodajna cena jabolk na slovenskem tržišču je bila v preteklem tednu 60,92 EUR/100 kg. Najdražja sorta je bila topaz, najcenejša pa zlati delišes.

Tržno poročilo za sadje in zelenjavo

ARHIV