Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

31. 1. 2014

Objava razpisov za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov za leto 2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da je v Uradnem listu RS, na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 45/2012, 64/2012)...

30. 1. 2014

Zaprtje razpisov za ukrepa »Predelava in trženje« ter »Javno zdravje« iz OP za razvoj ribištva

Ljubljana, 30. 1. 2014 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo jutri zaprlo dva javna razpisa, ki se izvajata v okviru 2. osi Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007-2013 (OP), in sicer za...

29. 1. 2014

Podaljšana oddaja prijav na razpis 121

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek, 31. januarja, v Uradnem listu RS objavilo spremembo 5. javnega razpisa iz naslova ukrepa - 121. Zaradi pozno vloženih vlog za...

29. 1. 2014

Poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti na posameznih ukrepih PRP za leto 2013

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, ki so svoje investicije v preteklih letih že zaključili in so, skladno s 123. členom uredbe PRP za...

24. 1. 2014

Vlada izdala Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2014 - 2016

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2014-2016. Uredba določa izvajanje ukrepov iz Programa ukrepov na področju čebelarstva, ki ga je Evropska komisija v mesecu septembru...

22. 1. 2014

Kmetijska zavarovanja v 2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje tudi letos namenja sredstva za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje. Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov se...

17. 1. 2014

Sprememba razpisa za ukrep "Posodabljanje kmetijskih gospodarstev" za naložbe v namakalno infrastrukturo ter nakup in postavitev mrež proti toči

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo spremembo 5. javnega razpisa iz naslova ukrepa - 121 »Posodabljanje kmetijskih...

8. 1. 2014

Potek izdaje odločb za zahtevke zbirne vloge za leto 2013

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je glavnino odločb za izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost izdala in izplačala že v letu 2013, v januarju in februarju 2014 pa bo izplačana...

3. 1. 2014

Obvestilo prejemnikom rente pri ukrepu »Zgodnje upokojevanje kmetov«

Dne 22. 11. 2013 je bil v Uradnem listu RS št. 96/2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M), ki v 6. členu določa, da se drugi odstavek 112. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki je urejal...

ARHIV