Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Objava razpisov za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov za leto 2014


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da je v Uradnem listu RS, na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 45/2012, 64/2012)...

Zaprtje razpisov za ukrepa »Predelava in trženje« ter »Javno zdravje« iz OP za razvoj ribištva


Ljubljana, 30. 1. 2014 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo jutri zaprlo dva javna razpisa, ki se izvajata v okviru 2. osi Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007-2013 (OP), in sicer za...

Podaljšana oddaja prijav na razpis 121


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek, 31. januarja, v Uradnem listu RS objavilo spremembo 5. javnega razpisa iz naslova ukrepa - 121. Zaradi pozno vloženih vlog za ...

Poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti na posameznih ukrepih PRP za leto 2013


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, ki so svoje investicije v preteklih letih že zaključili in so, skladno s 123. členom uredbe PRP za...

Vlada izdala Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2014 - 2016


Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2014-2016. Uredba določa izvajanje ukrepov iz Programa ukrepov na področju čebelarstva, ki ga je Evropska komisija v mesecu septembru...

Kmetijska zavarovanja v 2014


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje tudi letos namenja sredstva za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje. Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov se...

Sprememba razpisa za ukrep "Posodabljanje kmetijskih gospodarstev" za naložbe v namakalno infrastrukturo ter nakup in postavitev mrež proti toči


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo spremembo 5. javnega razpisa iz naslova ukrepa - 121 »Posodabljanje kmetijskih...

ARHIV