Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

26. 9. 2013

Objava javnega razpisa za izvajanje ukrepa "Predelava in trženje"

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo jutri v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za izvajanje ukrepa »Predelava in trženje«. Ukrep sodi v okviru Operativnega programa 2007-2013 v II....

25. 9. 2013

5. oktobra se izteka prvi rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za PRP ukrepe 1. in 3. osi

Vsem vlagateljem, ki so za PRP ukrepe 1. in 3. osi prejeli pozitivno odločbo in imajo dinamiko vlaganja zahtevka za izplačilo v letu 2013, sporočamo, da se izteka prvi rok vlaganja zahtevkov v koledarskem letu. Upravičenci...

20. 9. 2013

MKO je zaradi posledic suše izdalo dovoljenje za uporabo neekološke krme vključenim v ekološko pridelavo

Podrobnosti (vključno z deleži po posameznih regijah) so opredeljene v "Dovoljenju".

19. 9. 2013

Agencija je začela z objavo terminskih načrtov obravnave vlog

Agencija se je, z namenom zagotavljanja večje transparentnosti svojega delovanja in boljše informiranosti svojih strank o dinamiki reševanja njihovih vlog na Agenciji, odločila za redno objavo okvirnih terminskih načrtov...

18. 9. 2013

Objava razpisa za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 20. 9. 2013, objavilo nov javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na...

17. 9. 2013

Agencija je na podlagi obnov postopkov začela z izdajo odločb za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost za leta 2010, 2011 in 2012

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je na podlagi obnov postopkov po uradni dolžnosti začela z izdajo odločb za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) za leta 2010, 2011 in 2012. Upravičencem...

12. 9. 2013

VABILO na delavnico "Vnos zahtevkov v e-aplikacijo za PRP ukrepa 311 in 312"

V sredo - 18. 9. 2013, z začetkom ob 9.00 uri, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja organizira delavnico, na kateri bo predstavljen vnos zahtevkov za izplačilo za PRP ukrepa 311 in 312 v e-aplikacijo, in sicer za vse...

12. 9. 2013

Cena trupov pitanih prašičev, razvrščenih v tržni razred E, je bila v 36. tednu 188,36 EUR/100 kg in je glede na prvi teden letošnjega leta višja za 21,62 EUR/100kg.

Tržna poročila za prašičje meso...

10. 9. 2013

Prenosi plačilnih pravic za leto 2014

Rok za oddajo zahtevka za prenos plačilnih pravic za leto 2014 je od 15. septembra 2013 do 31. januarja 2014. Aplikacijski vnos zahtevkov je nosilcem kmetijskih gospodarstev tudi letos na voljo na izpostavah Kmetijske...

3. 9. 2013

Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti - po 1. januarju 2014 obvezno vodenje knjigovodstva za davčne namene za določena kmečka gospodinjstva

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča, da bodo s 1. januarjem 2014 določena kmečka gospodinjstva morala začeti z obveznim vodenjem knjigovodstva za davčne namene. Zakon o dohodnini v 47. členu določa, da so člani kmečkega...

ARHIV