Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Objava javnega razpisa za izvajanje ukrepa "Predelava in trženje"


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo jutri v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za izvajanje ukrepa »Predelava in trženje«. Ukrep sodi v okviru Operativnega programa 2007-2013 v II....

5. oktobra se izteka prvi rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za PRP ukrepe 1. in 3. osi


Vsem vlagateljem, ki so za PRP ukrepe 1. in 3. osi prejeli pozitivno odločbo in imajo dinamiko vlaganja zahtevka za izplačilo v letu 2013, sporočamo, da se izteka prvi rok vlaganja zahtevkov v koledarskem letu. Upravičenci...

MKO je zaradi posledic suše izdalo dovoljenje za uporabo neekološke krme vključenim v ekološko pridelavo


Podrobnosti (vključno z deleži po posameznih regijah) so opredeljene v "Dovoljenju".

Agencija je začela z objavo terminskih načrtov obravnave vlog


Agencija se je, z namenom zagotavljanja večje transparentnosti svojega delovanja in boljše informiranosti svojih strank o dinamiki reševanja njihovih vlog na Agenciji, odločila za redno objavo okvirnih terminskih načrtov obravnave...

Objava razpisa za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 20. 9. 2013, objavilo nov javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na...

Agencija je na podlagi obnov postopkov začela z izdajo odločb za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost za leta 2010, 2011 in 2012


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je na podlagi obnov postopkov po uradni dolžnosti začela z izdajo odločb za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) za leta 2010, 2011 in 2012. Upravičencem bo...

VABILO na delavnico "Vnos zahtevkov v e-aplikacijo za PRP ukrepa 311 in 312"


V sredo - 18. 9. 2013, z začetkom ob 9.00 uri, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja organizira delavnico, na kateri bo predstavljen vnos zahtevkov za izplačilo za PRP ukrepa 311 in 312 v e-aplikacijo, in sicer za vse...

ARHIV