Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Nova reforma skupne kmetijske politike zagotavlja stabilnost slovenskemu kmetu


Po uspešno zaključenih pogajanjih o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2014 – 2020, je minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan, skupaj z državno sekretarko mag. Tanja Strniša, Cvetkom ...

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v marcu 31,12 EUR/100 kg in se je glede na letošnji januar zvišala za 0,36 EUR/100 kg.


Tržna poročila za mleko in mlečne izdelke...

Agencija izvaja kontrole na terenu


Agencija je v začetku junija začela z izvajanjem kontrol na kraju samem pri vlagateljih zahtevkov za neposredna plačila in kmetijsko okoljske ukrepe. Kontrole površin bodo na terenu potekale v obdobju med 1. 6. in 15. 10. 2013,...

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji dveh službenih vozil


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012), 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju...

15. junij je končni rok za oddajo Izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin


Vsi vlagatelji, ki so jeseni 2012 oddali vlogo za podporo za prestrukturiranje vinogradov in želijo pridobiti sredstva za ta namen v letu 2013, morajo najkasneje do 15. junija 2013 na Agencijo oddati "Izjavo o uveljavljanju...

Uspešno izvedena seja nadzornega odbora PRP za obdobje 2007-2013


Izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013) poteka tekoče, predvidena razpoložljiva sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v...

Vzpostavljen je spletni iskalnik ekoloških certifikatov


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse potrošnike, da je na svoji spletni strani objavilo Spletni iskalnik ekoloških certifikatov, ki so jih izdale vse tri slovenske organizacije za kontrolo in ...

ARHIV