Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

27. 6. 2013

Nova reforma skupne kmetijske politike zagotavlja stabilnost slovenskemu kmetu

Po uspešno zaključenih pogajanjih o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2014 – 2020, je minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan, skupaj z državno sekretarko mag. Tanja Strniša, Cvetkom ...

26. 6. 2013

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v marcu 31,12 EUR/100 kg in se je glede na letošnji januar zvišala za 0,36 EUR/100 kg.

Tržna poročila za mleko in mlečne izdelke...

13. 6. 2013

Agencija izvaja kontrole na terenu

Agencija je v začetku junija začela z izvajanjem kontrol na kraju samem pri vlagateljih zahtevkov za neposredna plačila in kmetijsko okoljske ukrepe. Kontrole površin bodo na terenu potekale v obdobju med 1. 6. in 15. 10. 2013,...

11. 6. 2013

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji dveh službenih vozil

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012), 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju...

11. 6. 2013

15. junij je končni rok za oddajo Izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin

Vsi vlagatelji, ki so jeseni 2012 oddali vlogo za podporo za prestrukturiranje vinogradov in želijo pridobiti sredstva za ta namen v letu 2013, morajo najkasneje do 15. junija 2013 na Agencijo oddati "Izjavo o uveljavljanju...

5. 6. 2013

Uspešno izvedena seja nadzornega odbora PRP za obdobje 2007-2013

Izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013) poteka tekoče, predvidena razpoložljiva sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v...

4. 6. 2013

Vzpostavljen je spletni iskalnik ekoloških certifikatov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse potrošnike, da je na svoji spletni strani objavilo Spletni iskalnik ekoloških certifikatov, ki so jih izdale vse tri slovenske organizacije za kontrolo in ...

3. 6. 2013

Letos je zbirno vlogo na Agencijo oddalo 59.258 nosilcev kmetijskih gospodarstev

Med kampanjo oddaje zbirnih vlog za leto 2013, ki je potekala od 26. 2. 2013 do 31. 5. 2013 (skupaj z zamudnim rokom), je Agencija prejela 59.258 zbirnih vlog, od tega 59.037 (oz. 99,6 %) v elektronski obliki, 221 vlog (oz. 0,4...

ARHIV