Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo steklene predelne stene


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), kot upravljavec...

Cena trupov pitanih prašičev, razvrščenih v tržni razred E, je bila v 21. tednu 158,01 EUR/100 kg in je za 2,46 EUR/100 kg nižja kot v enakem lanskem obdobju


Tržna poročila za prašičje meso...

Zaprtje javnega razpisa "Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013"


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da je včeraj 27. 5. 2013 ob 24. uri zaprlo javni razpis »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013« iz Programa razvoja podeželja 2007–2013. Ministrstvo se je za...

Neformalno zasedanje kmetijskih ministrov


Dublin, 27. 5. 2013 - Na današnjem neformalnem zasedanju kmetijskih ministrov v Dublinu na Irskem je potekala izmenjava mnenj o možnosti političnega dogovora o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) do konca junija letos med...

Spletna stran in logotip za shemo šolskega sadja


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje in šport (MIZŠ), Ministrstvom za zdravje (MZ), Inštitutom za varovanje zdravja RS (IVZ) in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS)...

Povprečna cena trupov bikov razreda R3, starih do 24 mesecev, je bila v 18. tednu 357,76 EUR/100 kg, kar je za 3,32 EUR/100 kg manj kot v enakem lanskem obdobju


Tržna poročila za goveje meso...

Poziv upravičencem za oddajo zahtevkov za javni razpis "Tržno združevanje primarnih proizvajalcev 2013-2015" do 15. maja


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse upravičence javnega razpisa "Tržno združevanje primarnih proizvajalcev 2013-2015", ki še niso oddali zahtevkov za izplačilo sredstev za stroške, ki so nastali v obdobju...

ARHIV