Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

OBVESTILO za vse vlagatelje, ki vnašajo poročilo o izpolnjenih ciljih za PRP investicijo v aplikacijo


Iz spustnega seznama z naslovom "Omeji" izberite "Naziv vlagatelja", v prazno polje vpišite naziv vlagatelja (npr. Vzorec Janez) in kliknite "Išči". Izpisale se vam bodo vse vloge, za katere morate oddati poročilo. Opozorilo:...

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v marcu 30,92 EUR/100 kg, kar je za 0,52 EUR/100 kg manj kot v enakem lanskem obdobju


Tržna poročila za mleko in mlečne izdelke...

Objava razpisa za PRP ukrep 123 za gospodarske družbe, s. p., zadruge in zavode v vrednosti 14 milijonov evrov


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 26. 4. v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne...

Objava 6. javnega razpisa iz naslova ukrepa 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS predvidoma dne 26. 4. 2013, objavilo nov javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013. Okvirna višina razpisanih...

Oddaja vlog za dodelitev podpore za zeleno trgatev


Od 20. do 30. 4. 2013 lahko vlagatelji na ARSKTRP oddajo vlogo za dodelitev podpore za zeleno trgatev. Upravičenci do podpore so pridelovalci, vpisani v  register pridelovalcev grozdja in vina, ki obdelujejo vsaj 8 ha...

Javni poziv za oddajo programov za promocijo vina na trgih tretjih držav


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vabi vse upravičence, da v skladu z objavljenim javnim pozivom za ukrep »Podpora za promocijo vina na trgih tretjih držav«, za namen sofinanciranja oddajo svoj predlog programa za promocijo vina...

Povprečna cena jabolk sorte idared je bila v 13. tednu 76,80 EUR/100 kg, kar je 4,42 % manj kot v preteklem tednu


Tržna poročila za sadje in zelenjavo...

ARHIV