Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 4. 2013

OBVESTILO za vse vlagatelje, ki vnašajo poročilo o izpolnjenih ciljih za PRP investicijo v aplikacijo

Iz spustnega seznama z naslovom "Omeji" izberite "Naziv vlagatelja", v prazno polje vpišite naziv vlagatelja (npr. Vzorec Janez) in kliknite "Išči". Izpisale se vam bodo vse vloge, za katere morate...

26. 4. 2013

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v marcu 30,92 EUR/100 kg, kar je za 0,52 EUR/100 kg manj kot v enakem lanskem obdobju

Tržna poročila za mleko in mlečne izdelke...

25. 4. 2013

Objava razpisa za PRP ukrep 123 za gospodarske družbe, s. p., zadruge in zavode v vrednosti 14 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 26. 4. v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne...

19. 4. 2013

Objava 6. javnega razpisa iz naslova ukrepa 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS predvidoma dne 26. 4. 2013, objavilo nov javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013. Okvirna višina razpisanih...

19. 4. 2013

Oddaja vlog za dodelitev podpore za zeleno trgatev

Od 20. do 30. 4. 2013 lahko vlagatelji na ARSKTRP oddajo vlogo za dodelitev podpore za zeleno trgatev. Upravičenci do podpore so pridelovalci, vpisani v  register pridelovalcev grozdja in vina, ki obdelujejo vsaj 8...

12. 4. 2013

Javni poziv za oddajo programov za promocijo vina na trgih tretjih držav

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vabi vse upravičence, da v skladu z objavljenim javnim pozivom za ukrep »Podpora za promocijo vina na trgih tretjih držav«, za namen sofinanciranja oddajo svoj predlog programa za promocijo...

4. 4. 2013

Povprečna cena jabolk sorte idared je bila v 13. tednu 76,80 EUR/100 kg, kar je 4,42 % manj kot v preteklem tednu

Tržna poročila za sadje in zelenjavo...

3. 4. 2013

Poziv k čimprejšnjemu elektronskemu vnosu zbirnih vlog za leto 2013

Letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog poteka od 26. februarja do 6. maja, v zamudnem  roku pa bo vloge mogoče oddati do 31. maja. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse vlagatelje, ki zbirne vloge še...

2. 4. 2013

Oddaja obrazca MK6: letos Agencija proizvajalcem mleka zvezka "Dnevnih evidenc" ne bo pošiljala na dom

Proizvajalci mleka morajo najkasneje do 15. maja na Agencijo oddati "Letno poročilo o neposredni prodaji mleka oz. mlečnih proizvodov" (obrazec MK6). Agencija bo vsem proizvajalcem mleka, ki imajo neposredno prodajo...

ARHIV