Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

29. 11. 2013

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v oktobru 34,53 EUR/100 kg in je za 15,83 % višja kakor v enakem lanskem obdobju. Hkrati pa je to tudi najvišja odkupna cena v zadnjih sedmih letih.

Tržna poročila za mleko in mlečne izdelke...

29. 11. 2013

Podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili do 15. decembra 2013

Ljubljana, 28. 11. 2013 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdaja Dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili. Ministrstvo izdaja dovoljenje na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in...

26. 11. 2013

Preverjanje izpolnjevanja obveznosti mladih prevzemnikov kmetij

POZOR! Pomembno obvestilo za MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ

22. 11. 2013

Evropski parlament potrdil reformo Skupne kmetijske politike

Evropski parlament je 20. 11. 2013 na zasedanju potrdil reformo Skupne kmetijske politike (SKP). Večletna pogajanja držav članic EU o reformi so se zaključila konec junija letos na zasedanju Sveta ministrov za kmetijstvo v...

22. 11. 2013

Izvajanje ukrepov osi 2 iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 v letu 2014

EU predpisi za razvoj podeželja za programsko obdobje 2014-2020 še niso sprejeti, zato se bo v letu 2014 nadaljevalo z izvajanjem ukrepov osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. S tem v zvezi Ministrstvo za...

15. 11. 2013

Razglašena je bila sodba Sodišča EU glede ukrepov prestrukturiranja sladkorne industrije

Ljubljana, 15. 11. 2013 – Včeraj je bila javno razglašena sodba Sodišča Evropske unije v združenih zadevah SFIR in drugi (C-187/12 do C-189/12), ki se nanašajo na ukrepe za prestrukturiranje sladkorne industrije ter vprašanje...

13. 11. 2013

Podpora EU za promocijo kmetijskih proizvodov v EU in tretjih državah

Evropska komisija je pred dnevi sporočila, da je v jesenskem delu letošnjega leta odobrila 22 programov za spodbujanje promocije kmetijskih proizvodov v Evropski uniji in tretjih državah. Gre za podporo EU za promocijo kmetijskih...

8. 11. 2013

Agencija poziva vse vlagatelje, ki so prejeli pozitivno odločbo o dodelitvi sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 za ukrepe 1. in 3. osi, da na svojih odločbah preverijo rok za vlaganje zahtevkov.

122. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 z dne 16. 11. 2012 (Uradni list RS, št. 28/11, (37/11-popr.),...

8. 11. 2013

Zaprtje javnega razpisa za ukrep VIII: Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu

Ljubljana, 8. 11. 2013 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za Ukrep VIII: Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu. V skladu z 28. členom Uredbe...

8. 11. 2013

Zaprtje javnega razpisa za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013

Ljubljana, 8. 11. 2013 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu...

4. 11. 2013

EU ukrepu pomoči v hrani je bilo v Sloveniji od leta 2006 namenjenih skoraj 30 milijonov evrov oziroma 32 tisoč ton hrane

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan ter ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak sta na novinarski konferenci predstavila dosedanje in nadaljnje izvajanje EU ukrepa pomoči...

ARHIV