Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

25. 10. 2013

Dopolnitev navodila za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 3. septembra javnost obvestilo, da bodo s 1. januarjem 2014 določena kmečka gospodinjstva morala začeti z obveznim vodenjem knjigovodstva za davčne namene. Zaradi ...

24. 10. 2013

Agencija je začela z izdajo odločb o predplačilih neposrednih plačil za leto 2013

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je, v skladu s 30. c členom Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11, 98/1, 80/12 in 85/13), začela z izdajo odločb o...

21. 10. 2013

Agencija je 16.000 vlagateljem, ki so vključeni v podukrepe KOP, poslala pozive za razjasnitev dejanskega stanja

V tem tednu bo okrog 16.000 vlagateljev od Agencije prejelo poziv, da naj se naročijo na najbližji izpostavi javne službe za kmetijsko svetovanje in (najkasneje do 30. 11. 2013) podajo izjavo za vlaganje zahtevkov KOP. Agencija...

18. 10. 2013

Ministri EU sprejeli reformo skupne ribiške politike

Luksemburg, 17. 10. 2013 – Ministri za kmetijstvo in ribištvo EU so na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo soglasno tudi uradno sprejeli reformo skupne ribiške politike. Ministri so tako v prvem branju sprejeli novo...

17. 10. 2013

Povprečna cena jabolk sorte braeburn je bila v 41. tednu 87,56 EUR/100 kg, kar je za 7,54 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Tržna poročila za sadje in zelenjavo...

9. 10. 2013

Agencija je izdala odločbe o vstopnih površinah oz. petletnih obveznostih uveljavljanja kmetijsko–okoljskih plačil

V oktobru 2013 so nosilci kmetijskih gospodarstev, katerih kmetije so vključene v kmetijsko-okoljski program KOP, začeli prejemati odločbe o vstopnih površinah oziroma petletnih obveznostih uveljavljanja kmetijsko–okoljskih...

3. 10. 2013

Objava novega javnega razpisa iz Programa razvoja podeželja v vrednosti 6 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek, 4. oktobra, v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis iz Programa razvoja podeželja (PRP) RS za obdobje 2007–2013 iz naslova ukrepa...

2. 10. 2013

30. 10. 2013 je končni rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za ukrepe podpor strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju

Prejemniki odločb o pravici do sredstev za ukrepe podpor strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju (*) obveščamo, da morajo zahtevek za izplačilo, skupaj z dokazili, posredovati na Agencijo RS za kmetijske...

2. 10. 2013

VABILO na delavnico "Vnos zahtevkov v e-aplikacijo za PRP ukrepa 133 in 142"

V četrtek - 10. 10. 2013, z začetkom ob 9.00 uri, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja organizira delavnico, na kateri bo predstavljen vnos zahtevkov za izplačilo za PRP ukrepa 133 in 142 v e-aplikacijo, in sicer za...

1. 10. 2013

Serija televizijskih oddaj »Na deželi«

S torkom, 1. oktobra, se je ob 20.30 na TV Slovenija 2 pričela serija televizijskih oddaj z naslovom »Na deželi« in podnaslovom »LEADER – skupaj razvijamo podeželje«. Namen oddaj je prikazati dosežke in rezultate projektov...

ARHIV