Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

31. 1. 2013

Zaprtje razpisov za ukrepa "Predelava in trženje" ter "Produktivne naložbe v ribogojstvo"

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo danes zaprlo dva javna razpisa, ki se izvajata v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v RS (OP) 2007-2013, in sicer javni razpis za ukrep »Predelava in...

30. 1. 2013

Objava razpisa za ukrep Finančne pomoči ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 1. 2., objavilo nov javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu...

28. 1. 2013

Objava razpisa za tehnično pomoč za čebelarje

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 1. 3., objavljen javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2013. Skupna višina nepovratnih...

25. 1. 2013

OBVESTILO v zvezi s prošnjami za spremembe investicij, sofinanciranih iz naslova PRP 2007-2013

Agencija poziva vse upravičence, da morebitne prošnje za spremembe investicij (vsebinske spremembe) in določil iz odločbe (dinamika, TRR ipd.), ki se nanašajo na odločbe za investicijske ukrepe PRP 2007-2013, na...

18. 1. 2013

Prestavljen datum objave razpisa za pomoč čebelarjem

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča čebelarje, da javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2013 ne bo objavljen 25. 1., kot je bilo predvideno.

18. 1. 2013

Objava razpisa za izboljšanje in razvoj infrastrukture - komasacije in agromelioracije na komasacijskih območjih

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 25. 1., objavilo nov javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma...

17. 1. 2013

Potek izdaje odločb za zahtevke zbirne vloge za leto 2012

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je glavnino odločb za izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost izdala in izplačala že v letu 2012, v januarju in februarju 2013 pa bo izplačana...

11. 1. 2013

POMEMBNO OBVESTILO! Urejanje TRR v Centralnem registru strank za namen oddaje PRP vlog

Vloge na javne razpise za ukrepe iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 je potrebno oddati v elektronski sistem ARSKTRP. Eden od obveznih podatkov za oddajo vloge je tudi davčna številka vlagatelja.

11. 1. 2013

Objava razpisov za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov za leto 2013

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bodo danes v Uradnem listu RS, na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS,...

11. 1. 2013

Povprečna cena trupov bikov razreda R3, starih do 24 mesecev, je bila v 1. tednu 392,01 EUR/100kg, kar je za 30,36 EUR/100 kg več kot v enakem lanskem obdobju.

Tržna poročila za goveje meso...

8. 1. 2013

Šole se lahko v shemo šolskega sadja prijavijo do 25. januarja

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje tudi letos izvaja ukrep brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave učencem v osnovnih šolah. Šole se na ukrep za naslednje šolsko leto (2013-2014) lahko prijavijo do 25. ...

4. 1. 2013

Zaprtje javnega razpisa za PRP ukrep 112 - Pomoč madim prevzemnikom kmetij

Več...

ARHIV