Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Zaprtje razpisov za ukrepa "Predelava in trženje" ter "Produktivne naložbe v ribogojstvo"


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo danes zaprlo dva javna razpisa, ki se izvajata v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v RS (OP) 2007-2013, in sicer javni razpis za ukrep »Predelava in...

Objava razpisa za ukrep Finančne pomoči ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 1. 2., objavilo nov javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu...

Objava razpisa za tehnično pomoč za čebelarje


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 1. 3., objavljen javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2013. Skupna višina nepovratnih...

OBVESTILO v zvezi s prošnjami za spremembe investicij, sofinanciranih iz naslova PRP 2007-2013


Agencija poziva vse upravičence, da morebitne prošnje za spremembe investicij (vsebinske spremembe) in določil iz odločbe (dinamika, TRR ipd.), ki se nanašajo na odločbe za investicijske ukrepe PRP 2007-2013, na Agencijo...

Prestavljen datum objave razpisa za pomoč čebelarjem


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča čebelarje, da javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2013 ne bo objavljen 25. 1., kot je bilo predvideno.

Objava razpisa za izboljšanje in razvoj infrastrukture - komasacije in agromelioracije na komasacijskih območjih


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 25. 1., objavilo nov javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma ...

Potek izdaje odločb za zahtevke zbirne vloge za leto 2012


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je glavnino odločb za izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost izdala in izplačala že v letu 2012, v januarju in februarju 2013 pa bo izplačana...

ARHIV