Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Cena odkupljene pšenice je bila v 37. tednu 251,02 EUR/tono, kar je za 28,56 EUR/tono več kot v enakem lanskem obdobju


Tržno poročilo za žita

Objava razpisov za nadomestilo škode zaradi požara ali strele in zaradi smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 21. 9. 2012, objavilo dva javna razpisa, in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na...

Ugotovitve revizije Evropske komisije na področju ukrepov 2. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013


Slovenija se je seznanila z ugotovitvami revizorjev Evropske komisije, ki so v oktobru 2009 v Sloveniji izvedli revizijo sistema upravljanja, nadzora in sankcioniranja ukrepov 2. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013, in sicer...

Sprememba predpisov v zvezi s transakcijskimi računi, na katere lahko ARSKTRP strankam izplačuje subvencije


Sredstva iz naslova vseh ukrepov kmetijske politike se nakazujejo samo na en transakcijski račun stranke.   V Uradnem listu RS št. 57/2012 je bila 27. 7. 2012 objavljena sprememba Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A), ki med drugim...

Objavljen je javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov


ARSKTRP je danes objavila javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah / notranjem trgu EU za leto 2013.   Predmet javnega poziva je...

Povprečna cena trupov bikov razreda R3, starih do 24 mesecev, je bila v 35. tednu 368,62 EUR/100 kg, kar je za 30,34 EUR/100 kg več kot v enakem lanskem obdobju


Tržno poročilo za goveje meso

Izdaja odločb o novi vrednosti plačilnih pravic


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo v prihodnjih dneh začela z izdajo odločb o dodelitvi dodatkov na vrednost plačilnih pravic. Razlog za izdajo odločb so zahtevki vlagateljev za dodelitev dodatkov na plačilne...

ARHIV