Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Sprememba Uredbe o ureditvi trga z vinom


Vlada RS je na svoji 15. seji dne 24. 5. 2012 izdala Uredbo o spremembi uredbe o ureditvi trga z vinom in določila prečiščeno besedilo te uredbe. S predlogom se črta 41. člen veljavne uredbe, ki določa, da se za potrebe...

Podpora za zeleno trgatev v letu 2012


Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja za ukrep "Podpora za zeleno trgatev" v predpisanem roku med 20. in 30. aprilom 2012 ni prejela nobene vloge, ki bi izpolnjevala predpisane pogoje. Zato Agencija letos ne bo...

Zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva


Zaradi neugodnih vremenskih razmer in pogostosti pojava vremenskih pojavov, ki povzročijo veliko škodo kmetijskim pridelovalcem (toča, neurja …) se od leta 2006 v Sloveniji izvaja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje...

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo pisarniških miz in lestev


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011; v nadaljevanju: uredba), kot upravljavec objavlja namero...

Povprečna ponderirana cena trupov pitanih prašičev (tržni razred S) v letu 2011 je bila 162,07 EUR/100 kg in za 9,59 % višja kot v letu 2010


Tržna poročila za prašičje meso...

Agencija je vlagateljem izdala odločbe za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2012


Na peti javni razpis tehnične pomoči čebelarjem, ki je bil objavljen 27. 1. 2012, je na Agencijo prispela 301 vloga: 238 vlog je bilo oddanih za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in 63 vlog za ukrep Pomoč čebelarjem...

Povprečna cena jabolk sorte idared je bila v 19. tednu 58,76 EUR/100 kg, kar je 4,73 % manj kot v enakem lanskem obdobju


Tržna poročila za sadje in zelenjavo...

ARHIV