Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Agencija je izdala odločbe za pridobitev sredstev za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2011


Ljubljana, 30. 4. 2012 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo danes vlagateljem vlog za javni razpis Programa razvoja podeželja 2007-2013, za ukrep 312 - podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, poslala...

Vlada RS je na 12. redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013


Sprememba Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013, določa, da: - je mogoče prevzemati nove obveznosti tudi za kmetijsko okoljski podukrep 214-II/6 reja avtohtonih...

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v marcu 31,44 EUR/100 kg, kar je za 0,83 EUR/100 kg manj kot v preteklem mesecu


Tržna poročila za mleko in mlečne izdelke...

Evropska komisija deaktivirala izvozna nadomestila za izdelke iz prašičjega mesa


Evropska komisija je v četrtek na Upravljalnem odboru za skupno ureditev kmetijskih trgov predlagala in po glasovanju sprejela znižanje izvoznih nadomestil za izdelke iz mesa prašičev na stopnjo 0 evrov. Slovenija je glasovala...

Agencija je začela z izdajo odločb za govedo in za kmetijsko okoljske ukrepe KOP za leto 2011


Agencija je v prejšnjem tednu začela z izdajo odločb za govedo za leto 2011. Skupno bo izdanih okrog 24.680 odločb, s katerimi bo odločeno o vloženih zahtevkih za ekstenzivno rejo ženskih govedi za 52.700 krav in o vloženih...

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opozarja na pravilno rabo fitofarmacevtskih sredstev


Ljubljana, 13. 4. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opozarja vse uporabnike fitofarmacevtskih sredstev (FFS), da pri njihovi uporabi upoštevajo vsa opozorila in omejitve, ki so navedene na etiketi, še...

Cena trupov pitanih prašičev, razvrščenih v tržni razred E, je bila v 14. tednu 166,31 EUR/100 kg oziroma za 13,15 EUR/100 kg višja kot v enakem lanskem obdobju


Tržno poročilo za prašičje meso

ARHIV