Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 4. 2012

Agencija je izdala odločbe za pridobitev sredstev za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2011

Ljubljana, 30. 4. 2012 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo danes vlagateljem vlog za javni razpis Programa razvoja podeželja 2007-2013, za ukrep 312 - podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, poslala...

26. 4. 2012

Vlada RS je na 12. redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013

Sprememba Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013, določa, da: - je mogoče prevzemati nove obveznosti tudi za kmetijsko okoljski podukrep 214-II/6 reja...

26. 4. 2012

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v marcu 31,44 EUR/100 kg, kar je za 0,83 EUR/100 kg manj kot v preteklem mesecu

Tržna poročila za mleko in mlečne izdelke...

24. 4. 2012

Evropska komisija deaktivirala izvozna nadomestila za izdelke iz prašičjega mesa

Evropska komisija je v četrtek na Upravljalnem odboru za skupno ureditev kmetijskih trgov predlagala in po glasovanju sprejela znižanje izvoznih nadomestil za izdelke iz mesa prašičev na stopnjo 0 evrov. Slovenija je glasovala...

16. 4. 2012

Agencija je začela z izdajo odločb za govedo in za kmetijsko okoljske ukrepe KOP za leto 2011

Agencija je v prejšnjem tednu začela z izdajo odločb za govedo za leto 2011. Skupno bo izdanih okrog 24.680 odločb, s katerimi bo odločeno o vloženih zahtevkih za ekstenzivno rejo ženskih govedi za 52.700 krav in o vloženih...

13. 4. 2012

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opozarja na pravilno rabo fitofarmacevtskih sredstev

Ljubljana, 13. 4. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opozarja vse uporabnike fitofarmacevtskih sredstev (FFS), da pri njihovi uporabi upoštevajo vsa opozorila in omejitve, ki so navedene na etiketi, še...

11. 4. 2012

Cena trupov pitanih prašičev, razvrščenih v tržni razred E, je bila v 14. tednu 166,31 EUR/100 kg oziroma za 13,15 EUR/100 kg višja kot v enakem lanskem obdobju

Tržno poročilo za prašičje meso

10. 4. 2012

Do 15. maja je treba na ARSKTRP poslati "Letno poročilo o neposredni prodaji mleka oziroma mlečnih proizvodov" (obrazec MK6)

Agencija bo v teh dneh vsem proizvajalcem mleka, ki imajo neposredno prodajo mleka, poslala predtiskane obrazce MK6 za kvotno leto 2011/2012 ( 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012) in zvezke za dnevne evidence za kvotno leto...

6. 4. 2012

Poziv vinogradnikom k obvezni oddaji zbirne vloge

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vse prejemnike podpore za krčitev vinograda, podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin oziroma prejemnike podpore za zeleno trgatev, za katere veljajo obveznosti...

6. 4. 2012

Poziv k vnosu zbirnih vlog za leto 2012

Ljubljana, 6. 4. 2012 - Letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog poteka od 27. februarja do 7. maja, z zamudnim rokom do 1. junija. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Agencija RS za kmetijske trge in razvoj...

5. 4. 2012

Poziv pridelovalcem oljk k prijavi oljčnikov in pridelka v Register kmetijskih gospodarstev

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v tem letu izvaja povečan nadzor nad obveznimi vpisi v registre, ki spadajo v njegovo pristojnost. Večjemu nadzoru bo na področju oljkarstva najprej podvržen vpis v Register ...

4. 4. 2012

Objava javnega naročila po odprtem postopku za dobavo živil v centralna skladišča humanitarnih organizacij

Agencija RS za kmetijske trge in razvoje podeželja je 3. 4. 2012 objavila javno naročilo po odprtem postopku za dobavo živil v centralna skladišča humanitarnih organizacij. Rok za oddajo ponudb je 14. 5. 2012 do 14. ure (vloga...

ARHIV