Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Slovenija se je seznanila z ugotovitvami revizije Evropske komisije na področju plačil za površine 2006-2008


Slovenija se je seznanila z ugotovitvami revizorjev Evropske komisije, ki so v letu 2008 v Sloveniji izvedli revizijo plačil na površine za leta 2006, 2007 in 2008. Evropska komisija zaradi pomanjkljivosti v sistemu za...

Minister Bogovič za zniževanje administrativnih bremen v skupni kmetijski politiki


Drugi dan zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo EU, ki se ga je udeležil tudi minister za kmetijstvo in okolje, Franc Bogovič, so se ministri posvetili temam s področja kmetijstva. V okviru reforme Skupne kmetijske politike...

Povprečna cena trupov bikov razreda R3, starih do 24 mesecev, je bila v 10. tednu 368,48 EUR/100 kg, kar je za 29,98 EUR/100 kg več kot v enakem lanskem obdobju


Tržno poročilo za goveje meso

Zaprtje 2. javnega razpisa za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo jutri, 14. 3. 2012, ob 24. uri zaprlo drugi javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja, ki se izvaja v okviru Operativnega ...

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v januarju 32,42 EUR/100 kg, kar je za 3,64 EUR/100 kg več kot v enakem lanskem obdobju


Tržna poročila za mleko in mlečne izdelke...

Začetek izdaje odločb o izdvojitvi in prenosu plačilnih pravic


Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela izdajati odločbe o izdvojitvi plačilnih pravic v nacionalno rezervo ter odločbe o zahtevkih za prenos plačilnih pravic. Predvidoma bo izdanih 4.900 odločb o prenosu...

ARHIV