Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 11. 2012

Slovenija je prejela uradno sporočilo Evropske komisije glede izvedbe ukrepov za prestrukturiranje industrije sladkorja

Slovenija se je seznanila z uradnim stališčem Evropske komisije glede skladnosti izvedenih ukrepov za prestrukturiranje sladkorne industrije v Sloveniji s pravili Evropske unije. Komisija je mnenja, da v Sloveniji ni šlo za...

28. 11. 2012

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v oktobru 29,81 EUR/100 kg, kar je za 2,23 EUR/100 kg manj kot v enakem lanskem obdobju

Tržno poročilo za mleko in mlečne izdelke

19. 11. 2012

Objava razpisa za mlade prevzemnike kmetij za leto 2012

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 30. 11. 2012, objavilo nov javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2012. Okvirna...

15. 11. 2012

Objava javnega naročila po odprtem postopku »Dobava blaga za ogrožene 2013« za dobavo pšenične moke, testenin, brušenega riža, uvt mleka, pšeničnega zdroba in jedilnega rafiniranega sončničnega olja v centralna skladišča humanitarnih organizacij

Na podlagi Zakona o javnem naročanju Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160 – p.p. 189, 1001 Ljubljana vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi...

15. 11. 2012

Obročno odplačevanje dolga

Rok povračila za neupravičena izplačila ne sme biti daljši od 60 dni

13. 11. 2012

Zaprtje razpisa za finančno pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu

Ljubljana,  13.  11. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence,  da  bo  danes  ob  24.  uri  zaprlo  javni razpis za Ukrep I: Finančna  pomoč za...

8. 11. 2012

Cena trupov pitanih prašičev, razvrščenih v tržni razred E je bila v 44. tednu 183,47 EUR/100 kg in je za 0,78 EUR višja od povprečne cene v državah članicah EU

Tržna poročila za prašičje meso ...

6. 11. 2012

Ugotovitve Evropske Komisije na področju izvajanja navzkrižne skladnosti v sloveniji v letih 2005 do 2009

Ljubljana, 2. 11. 2012 – Slovenija se je seznanila z ugotovitvami evropskih revizorjev, ki so v letih 2007 do 2009 izvajali revizije sistema navzkrižne skladnosti v Sloveniji. Na področju sankcioniranja v primeru kršitev...

6. 11. 2012

Objava razpisa za podporo kmetijskim gospodarstvom zaradi zimske pozebe pri pridelavi vrtnin

Ljubljana, 6. 11. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da je bil v Uradnem listu RS objavljen nov javni razpis za Ukrep Vll: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi neugodnih vremenskih razmer, in...

ARHIV