Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Slovenija je prejela uradno sporočilo Evropske komisije glede izvedbe ukrepov za prestrukturiranje industrije sladkorja


Slovenija se je seznanila z uradnim stališčem Evropske komisije glede skladnosti izvedenih ukrepov za prestrukturiranje sladkorne industrije v Sloveniji s pravili Evropske unije. Komisija je mnenja, da v Sloveniji ni šlo za...

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v oktobru 29,81 EUR/100 kg, kar je za 2,23 EUR/100 kg manj kot v enakem lanskem obdobju


Tržno poročilo za mleko in mlečne izdelke

Objava razpisa za mlade prevzemnike kmetij za leto 2012


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma 30. 11. 2012, objavilo nov javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2012. Okvirna višina...

Objava javnega naročila po odprtem postopku »Dobava blaga za ogrožene 2013« za dobavo pšenične moke, testenin, brušenega riža, uvt mleka, pšeničnega zdroba in jedilnega rafiniranega sončničnega olja v centralna skladišča humanitarnih organiz


Na podlagi Zakona o javnem naročanju Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160 – p.p. 189, 1001 Ljubljana vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi...

Obročno odplačevanje dolga


Rok povračila za neupravičena izplačila ne sme biti daljši od 60 dni

Zaprtje razpisa za finančno pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu


Ljubljana,  13.  11. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence,  da  bo  danes  ob  24.  uri  zaprlo  javni razpis za Ukrep I: Finančna  pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem...

Cena trupov pitanih prašičev, razvrščenih v tržni razred E je bila v 44. tednu 183,47 EUR/100 kg in je za 0,78 EUR višja od povprečne cene v državah članicah EU


Tržna poročila za prašičje meso ...

ARHIV