Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Zaprtje razpisa za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2012


Ljubljana, 30. 1. 2012 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za sklop Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2012. Ministrstvo je javni...

Objava javnega razpisa tehnične pomoči za čebelarje


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje, da je bil v petek, 27. 1. v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč...

Cena trupov pitanih prašičev, razvrščenih v tržni razred E, je bila v 3. tednu 149,38 EUR/100 kg oziroma za 13,45 EUR/100 kg višja kot v enakem lanskem obdobju


Tržno poročilo za prašičje meso

Zaprtje razpisa za ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov za leto 2012


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za ukrep 113 Zgodnje upokojevanje kmetov. Ministrstvo je javni razpis zaprlo zaradi porabe...

Odmera sredstev za vzdrževanje in redno delovanje melioracijskih sistemov za leto 2011


Ljubljana, 20. 1. 2012 – Davčna uprava RS (DURS) bo v ponedeljek, 23. januarja, pričela pošiljati odločbe za odmero sredstev za vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih sistemov (HMS) v letu 2011...

Izvajanje upravljanja kmetijskih skladov EU v Sloveniji


Vlada RS se je na 169. redni seji seznanila z informacijo o izvajanju upravljanja kmetijskih skladov. Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju upravljanja kmetijskih skladov EU v Sloveniji in sprejela predlog odgovora na...

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo arhivskih regalov in ognjevarnih omar


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011; v nadaljevanju: uredba), kot upravljavec objavlja namero o...

ARHIV