Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Zaprtje razpisa za ukrep "Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti"


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja podeželja 2007 –2013...

Cena odkupljene koruze je bila v 25. tednu 235,20 EUR/tono, kar je za 88,08 EUR več kot v enakem lanskem obdobju


Tržna poročila za žita...

Svet ministrov EU o pomoči v hrani najbolj ogroženim


Luksemburg, 28. 6. 2011 – Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je udeležila zasedanja Sveta EU kmetijskih in ribiških ministrov v Luksemburgu. Na zasedanju so obravnavali pobudo Italije v zvezi s programom pomoči v hrani za...

Zaprtje razpisa za ukrep "Osnovne storitve za gospodarstvo in prebivalstvo podeželja"


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za ukrep 321 »Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo« iz Programa razvoja...

Objava treh javnih razpisov iz Operativnega programa za razvoj ribištva


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da je danes v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise iz Operativnega programa za razvoj ribištva v RS za obdobje 2007–2013 (OP), in sicer za...

Sprejeta uredba o uvozni tarifni kvoti za določene količine sladkorja za tržno leto 2010/2011


21. 6. 2011 je bila v Uradnem listu EU L 161 objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 589/2011 z dne 20. junija 2011 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 302/2011 o odprtju posebne uvozne tarifne kvote za določene količine...

Povprečna cena trupov bikov razreda R2, starih do 24 mesecev, je bila v 24. tednu 312,13 EUR/100 kg oziroma za 11,03 % višja kot v enakem lanskem obdobju


Tržno poročilo za goveje meso

ARHIV