Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 6. 2011

Zaprtje razpisa za ukrep "Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti"

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja podeželja 2007 –2013...

30. 6. 2011

Cena odkupljene koruze je bila v 25. tednu 235,20 EUR/tono, kar je za 88,08 EUR več kot v enakem lanskem obdobju

Tržna poročila za žita...

29. 6. 2011

Svet ministrov EU o pomoči v hrani najbolj ogroženim

Luksemburg, 28. 6. 2011 – Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je udeležila zasedanja Sveta EU kmetijskih in ribiških ministrov v Luksemburgu. Na zasedanju so obravnavali pobudo Italije v zvezi s programom pomoči v hrani za...

27. 6. 2011

Zaprtje razpisa za ukrep "Osnovne storitve za gospodarstvo in prebivalstvo podeželja"

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za ukrep 321 »Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo« iz Programa razvoja...

24. 6. 2011

Objava treh javnih razpisov iz Operativnega programa za razvoj ribištva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da je danes v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise iz Operativnega programa za razvoj ribištva v RS za obdobje 2007–2013 (OP), in sicer za...

24. 6. 2011

Sprejeta uredba o uvozni tarifni kvoti za določene količine sladkorja za tržno leto 2010/2011

21. 6. 2011 je bila v Uradnem listu EU L 161 objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 589/2011 z dne 20. junija 2011 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 302/2011 o odprtju posebne uvozne tarifne kvote za določene...

23. 6. 2011

Povprečna cena trupov bikov razreda R2, starih do 24 mesecev, je bila v 24. tednu 312,13 EUR/100 kg oziroma za 11,03 % višja kot v enakem lanskem obdobju

Tržno poročilo za goveje meso

17. 6. 2011

Objava javnega razpisa za mlade prevzemnike kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis za ukrep 112 »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011«. Okvirna višina...

16. 6. 2011

Zaprtje javnega razpisa za ukrep 322 - "Obnova in razvoj vasi"

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 (PRP), in sicer za ukrep »Obnova in razvoj vasi«....

16. 6. 2011

Cena trupov pitanih prašičev, razvrščenih v tržni razred E, je bila v 23. tednu 152,08 EUR/100 kg, kar je za 5,25 EUR več kot v preteklem tednu

Tržna poročila za prašičje meso...

13. 6. 2011

Poziv za vpis vinogradov, pridelka in zalog vina v evidence

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v tem letu izvaja povečan nadzor nad obveznimi vpisi v evidence. Zato MKGP poziva vse vinogradnike in vinarje, ki v register nimajo vpisanih vseh svojih vinogradov ali niso...

10. 6. 2011

Objava javnih razpisov PRP 2007-2013

Danes bo v Uradnem listu RS objavljenih več javnih razpisov za ukrepe iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, in sicer: za ukrep 142 - Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcevza ukrep 311 -...

6. 6. 2011

Letos je zbirno vlogo na Agencijo oddalo 59.646 nosilcev kmetijskih gospodarstev

59.471 zbirnih vlog (oz. 99,7 %) je bilo na Agencijo oddanih elektronsko, 175 vlog (oz. 0,3%) pa v fizični obliki. Tudi letos je velika večina vlagateljev svoje vloge elektronsko izpolnila in oddala na lokacijah Kmetijske...

3. 6. 2011

Objava javnega razpisa za ukrep 132

Danes bo v Uradnem listu RS št. 43/2011 objavljen javni razpis za ukrep 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane.

ARHIV