Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Povprečna cena jagod je bila v 20. tednu 239,23 EUR/100 kg, kar je za 23,61 EUR manj kot v enakem lanskem obdobju


Tržno poročilo za sadje in zelenjavo

Objava seznama vrstnega reda vlog za Podporo za zeleno trgatev v letu 2011


25. 5. 2011 je Agencija, v skladu s predpisi (Uredba o ureditvi trga z vinom), objavila seznam vrstnega reda vlog za "Podporo za zeleno trgatev v letu 2011" z navedenimi predvidenimi prejemniki podpore in predvidenimi zneski (po...

Odprta javna razprava o strategiji izkoriščanja biomase v energetske namene


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vso zainteresirano javnost, da je odprlo javno razpravo glede Strategije izkoriščanja biomase iz kmetijstva in gozdarstva v energetske namene. Osnutek ...

Za zavarovanje kmetijske proizvodnje v letošnjem letu namenjenih dobrih 13,3 milijona evrov


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse pridelovalce, da lahko zavarujejo svojo kmetijsko proizvodnjo pred zavarovaljivimi naravnimi nesrečami. V letu 2010 je bila sprejeta večletna Uredba o sofinanciranju...

MKGP je objavilo nov treminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007-2013 v letu 2011


Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007-2013 v letu 2011.

Objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom


Dne 13. 5. 2011 je bila v Uradnem listu RS št. 35/2011 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom. Obrazci...

Zaprtje javnega razpisa za ukrep 311 - Diverzifikacija nekmetijskih dejavnosti za leto 2010


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo zaprtje javnega razpisa za ukrep 311. Več...

ARHIV