Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

26. 5. 2011

Povprečna cena jagod je bila v 20. tednu 239,23 EUR/100 kg, kar je za 23,61 EUR manj kot v enakem lanskem obdobju

Tržno poročilo za sadje in zelenjavo

25. 5. 2011

Objava seznama vrstnega reda vlog za Podporo za zeleno trgatev v letu 2011

25. 5. 2011 je Agencija, v skladu s predpisi (Uredba o ureditvi trga z vinom), objavila seznam vrstnega reda vlog za "Podporo za zeleno trgatev v letu 2011" z navedenimi predvidenimi prejemniki podpore in predvidenimi...

24. 5. 2011

Odprta javna razprava o strategiji izkoriščanja biomase v energetske namene

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vso zainteresirano javnost, da je odprlo javno razpravo glede Strategije izkoriščanja biomase iz kmetijstva in gozdarstva v energetske namene. Osnutek ...

24. 5. 2011

Za zavarovanje kmetijske proizvodnje v letošnjem letu namenjenih dobrih 13,3 milijona evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse pridelovalce, da lahko zavarujejo svojo kmetijsko proizvodnjo pred zavarovaljivimi naravnimi nesrečami. V letu 2010 je bila sprejeta večletna Uredba o...

23. 5. 2011

MKGP je objavilo nov treminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007-2013 v letu 2011

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007-2013 v letu 2011.

16. 5. 2011

Objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom

Dne 13. 5. 2011 je bila v Uradnem listu RS št. 35/2011 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom. Obrazci...

12. 5. 2011

Zaprtje javnega razpisa za ukrep 311 - Diverzifikacija nekmetijskih dejavnosti za leto 2010

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo zaprtje javnega razpisa za ukrep 311. Več...

9. 5. 2011

15. maj je končni rok za oddajo obrazca MK-6

ARSKTRP vse imetnike mlečnih kvot za neposredno prodajo opozarja, da se 15. maja 2011 izteče rok za oddajo obrazca MK-6 (Letno poročilo o neposredni prodaji mleka oz. mlečnih proizvodov). Obrazec MK-6... Primer izpolnjenega...

4. 5. 2011

Cena odkupljene pšenice je bila v 17. tednu 267,41 EUR/tono, kar je za 134,11 EUR/tono več kot v enakem lanskem obdobju

Tržno poročilo za žita

ARHIV