Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Objavljena izvedbena uredba Komisije o odprtju posebne uvozne tarifne kvote za določene količine sladkorja za tržno leto 2010/2011


Dne 29. 3. 2011 je bila v Uradnem listu EU L081 objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 302/2011 z dne 28. marca 2011 o odprtju posebne uvozne tarifne kvote za določene količine sladkorja za tržno leto 2010/2011.

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v februarju 28,86 EUR/100 kg, kar je najvišje v zadnjem letu


Tržno poročilo za mleko in mlečne izdelke

Slovenske mlekarne so v 11. tednu prodajale sir Edamec v povprečju po 415,55 EUR/100 kg, kar je za 21,81 EUR manj kot v enakem lanskem obdobju


Tržno poročilo za mleko in mlečne izdelke

Prve pošiljke živil iz evropskega ukrepa pomoči v hrani prispele v skladišča Rdečega križa Slovenije in Slovenske karitas


V okviru evropskega ukrepa pomoči v hrani je Slovenija za leto 2011 iz intervencijskih zalog EU prejela 14.159 ton žit in 500 ton posnetega mleka v prahu. Vrednost ukrepa znaša skupaj dobrih 2,4 milijona evrov. Marca...

Povprečna cena trupov bikov razreda R3, starih do 24 mesecev, je bila v 10. tednu za 14,06 % višja kot v enakem lanskem obdobju in je znašala 338,50 EUR/100 kg.


Tržna poročila za goveje meso...

Izdvojitev plačilnih pravic v nacionalno rezervo


Agencija je okrog 10.000 nosilcem kmetijskih gospodarstev izdala odločbe o izdvojitvi plačilnih pravic v nacionalno rezervo. Agencija je izdvojitev opravila po uradni dolžnosti za vse plačilne pravice, ki niso bile izkoriščene...

Izdane odločbe o dodelitvi dodatnih mlečnih kvot


Agencija je po uradni dolžnosti za kvotno leto 2010/2011 iz nacionalne rezerve upravičencem dodelila dodatno kvoto za oddajo in dodatno kvoto za neposredno prodajo. Odločbe o dodelitvi dodatnih mlečnih kvot je Agencija 2.537...

ARHIV