Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

31. 3. 2011

Objavljena izvedbena uredba Komisije o odprtju posebne uvozne tarifne kvote za določene količine sladkorja za tržno leto 2010/2011

Dne 29. 3. 2011 je bila v Uradnem listu EU L081 objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 302/2011 z dne 28. marca 2011 o odprtju posebne uvozne tarifne kvote za določene količine sladkorja za tržno leto...

30. 3. 2011

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v februarju 28,86 EUR/100 kg, kar je najvišje v zadnjem letu

Tržno poročilo za mleko in mlečne izdelke

23. 3. 2011

Slovenske mlekarne so v 11. tednu prodajale sir Edamec v povprečju po 415,55 EUR/100 kg, kar je za 21,81 EUR manj kot v enakem lanskem obdobju

Tržno poročilo za mleko in mlečne izdelke

22. 3. 2011

Prve pošiljke živil iz evropskega ukrepa pomoči v hrani prispele v skladišča Rdečega križa Slovenije in Slovenske karitas

V okviru evropskega ukrepa pomoči v hrani je Slovenija za leto 2011 iz intervencijskih zalog EU prejela 14.159 ton žit in 500 ton posnetega mleka v prahu. Vrednost ukrepa znaša skupaj dobrih 2,4 milijona evrov. ...

17. 3. 2011

Povprečna cena trupov bikov razreda R3, starih do 24 mesecev, je bila v 10. tednu za 14,06 % višja kot v enakem lanskem obdobju in je znašala 338,50 EUR/100 kg.

Tržna poročila za goveje meso...

16. 3. 2011

Izdvojitev plačilnih pravic v nacionalno rezervo

Agencija je okrog 10.000 nosilcem kmetijskih gospodarstev izdala odločbe o izdvojitvi plačilnih pravic v nacionalno rezervo. Agencija je izdvojitev opravila po uradni dolžnosti za vse plačilne pravice, ki niso bile izkoriščene...

14. 3. 2011

Izdane odločbe o dodelitvi dodatnih mlečnih kvot

Agencija je po uradni dolžnosti za kvotno leto 2010/2011 iz nacionalne rezerve upravičencem dodelila dodatno kvoto za oddajo in dodatno kvoto za neposredno prodajo. Odločbe o dodelitvi dodatnih mlečnih kvot je Agencija 2.537...

9. 3. 2011

Cena trupov pitanih prašičev, razvrščenih v tržni razred E, je bila v 9. tednu 145,99 EUR/100 kg oziroma za skoraj 12 % višja kot v enakem lanskem obdobju

Tržno poročilo za prašičje meso

4. 3. 2011

Objava razpisa za dodeljevanje sredstev iz ukrepa dodajanja vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za dodeljevanje podpor za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih ...

3. 3. 2011

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v januarju 28,78 EUR/100 kg, kar je 11,90 % več kot v enakem lanskem obdobju

Tržno poročilo za mleko in mlečne izdelke

2. 3. 2011

Zaprtje javnega razpisa za tehnično pomoč čebelarjem

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2011. Ministrstvo se je za zaprtje javnega...

ARHIV