Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 12. 2011

Objava treh novih javnih razpisov iz programa razvoja podeželja v vrednosti več kot 9 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 6. 1. 2012 v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), ...

28. 12. 2011

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi 3. točke 35. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 34/2011) kot upravljavec objavlja NAMERO O...

23. 12. 2011

Objava šestih novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti več kot 28 mio EUR

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo 30. 12. 2011 v Uradnem listu RS objavilo šest javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), in sicer za ukrepe: 111...

22. 12. 2011

Cena jabolk sorte zlati delišes je bila v 50. tednu 56,89 EUR/100 kg, kar je za 10,63 % manj kot v enakem lanskem obdobju

Tržna poročila za sadje in zelenjavo...

16. 12. 2011

Ministri EU potrdili podaljšanje izvajanja ukrepa pomoči v hrani

Ministri EU, pristojni za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo so na rednem zasedanju, ki se je začel včeraj, sprejeli odločitev o podaljšanju izvajanja evropskega programa pomoči v hrani najbolj ogroženim osebam v Uniji za...

15. 12. 2011

Zaprtje razpisa za podporo kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za ukrep »Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja«. Ministrstvo se je za zaprtje javnega...

14. 12. 2011

Povprečna cena trupov bikov razreda R3, starih do 24 mesecev, je bila v 49. tednu 338,91 EUR/100 kg, kar je za 12,18 EUR/100 kg več kot v enakem lanskem obdobju

Tržna poročila za goveje meso...

6. 12. 2011

Zaprtje javnega razpisa »Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu za leto 2011«

ARSKTRP obvešča vse upravičence, da se je danes 6. 12. 2011 zaprl javni razpis za ukrep »Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu za leto 2011«. Vse vloge, oddane od danes...

ARHIV