Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 11. 2011

Odkupna cena odkupovalcev mleka je bila v oktobru 32,04 EUR/100 kg, kar je za 4,4 % več kot v prejšnjem mesecu.

Tržno poročilo za mleko in mlečne izdelke

30. 11. 2011

Agencija izdala odločbe za ukrep Podpora zaradi nenadnih pomorov čebel

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala 69 odločb za vloge za ukrep Podpora zaradi nenadnih pomorov čebel, od tega 53 pozitivnih odločb, na podlagi katerih bodo upravičencem izplačana sredstva v skupnem znesku...

29. 11. 2011

Zaprtje razpisa za finančno pomoč za nadomestilo škode, nastale zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2011

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je zadnji dan za oddajo vloge za ukrep »Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu za ...

24. 11. 2011

Prodaja arhivskih regalov in ognjevarnih omar

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča zainteresirano javnost o nameri sklenitve neposredne pogodbe za prodajo arhivskih regalov in ognjevarnih omar.

23. 11. 2011

Zaprtje razpisa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za ukrep 112 »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011« iz Programa razvoja podeželja...

23. 11. 2011

Cena trupov pitanih prašičev, razvrščenih v tržni razred E, je bila v 46. tednu 157,85 EUR/100 kg oziroma za 18,53 EUR/100 kg višja kot v enakem lanskem obdobju.

Tržno poročilo za prašičje meso

17. 11. 2011

Zaprtje razpisa za ukrep finančne pomoči ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v 2011

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za ukrep »Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu ...

17. 11. 2011

Cena 65 % piščancev je bila v 45. tednu 198,42 EUR/100 kg in se je glede na enako lansko obdobje zvišala za 11,02 %

Tržno poročilo za perutninsko meso in jajca

17. 11. 2011

Objavljen javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah in na notranjem trgu EU za leto 2012

Predmet javnega poziva je sofinanciranje programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah / na notranjem trgu EU. Namen ukrepa je finančno podpreti upravičence pri akcijah informiranja in promocije...

14. 11. 2011

Ministri EU podprli ukrep pomoči najrevnejšim

Ministri EU, pristojni za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so na današnjem rednem zasedanju dosegli politični dogovor o nadaljevanju programa pomoči EU v hrani najbolj ogroženim osebam v Uniji. Ministri so ...

10. 11. 2011

Pomoč hmeljarskemu sektorju za sodelovanje na mednarodnih sejmih, promocijo na novih trgih in pomoč pri pripravi hmelja za prodajo

4. 11. 2011 je bila v Uradnem listu RS št. 88/2011 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem. Vsi pogoji za pridobitev pomoči so opredeljeni v Uredbi, upravičenci pa lahko zahtevek za...

10. 11. 2011

Finančna pomoč pridelovalcem sadilnega materiala v vinogradništvu

Podpora je namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki pridelujejo cepljenke ali podlage vinske trte, in so se jim zaradi zmanjšanega izvoza trsnih cepljenk poslabšale ekonomske razmere. Podpora je namenjena pridelovalcem, ki...

9. 11. 2011

Cena jabolk sorte jonagold je bila v 44. tednu 52,09 EUR/100 kg, kar je za 7,93 EUR/100 kg manj kot v enakem lanskem obdobju

Tržno poročilo za sadje in zelenjavo

ARHIV