Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 9. 2010

Odkupna cena mleka, ki nam jo sporočajo registrirani odkupovalci, je bila v avgustu 26,61 EUR/100 kg in je glede na enako obdobje lani višja za 10,51%

Več v tržnemu poročilo za mleko in mlečne izdelke Ostala tržna poročila

29. 9. 2010

Odgovor Agencije in MKGP na članek "Ko odpove zdrava kmečka logika"

Dne 23. 9. 2010 je bil v tedniku Vestnik objavljen članek avtorja Ludvika Kovača, »Ko odpove zdrava kmečka logika«, v katerem je bil opisan primer kmeta, kateremu sta Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter...

24. 9. 2010

Cena bikov najvišja v zadnjih šestih mesecih

Cena bikov razreda R3 se je v 37. tednu zvišala na 300,04 EUR/100 kg, kar je največ v zadnjih 6 mesecih. Tržno poročilo za goveje meso Ostala tržna poročila

21. 9. 2010

MKGP pristopilo k pripravi in izvedbi ukrepov za zmanjšanje posledic škode po poplavah

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je danes seznanilo s prvo oceno škode po poplavah v Sloveniji, ki so v preteklem vikendu prizadele kmetijske površine in objekte. Po prvih podatkih KGZS – kmetijsko svetovalne...

20. 9. 2010

Začetek izdaje odločb o dodelitvi dodatkov na plačilne pravice

Agencija je začela z izdajanjem odločb o dodelitvi dodatkov na plačilne pravice iz naslova razvezave premij in dodatnih premij za ovce in koze, neposrednega plačila na površino hmeljišča ter dodatka za podporo za ohranitev...

16. 9. 2010

Prodajna cena pridelovalcev jabolk sorte idared je bila v 36. tednu 48,07 EUR/100 kg, kar je 9,97% več kot v preteklemu tednu

več v tržnemu poročilu za sadje in zelenjavo ostala tržna poročila

14. 9. 2010

Agencija izdala odločbe za ukrep "Podpora za zeleno trgatev"

Agencija je v teh dneh izdala odločbe upravičencem, ki so oddali vlogo za dodelitev podpore za zeleno trgatev. Agencija je prejela 121 vlog in izdala 116 pozitivnih odločb, s katerimi je bilo odobrenih 140 tisoč EUR sredstev...

10. 9. 2010

Cena pitanih prašičev tržnega razreda E, ki jo klavnice plačajo dobaviteljem, je bila v 35. tednu 144,28 EUR/100 kg (brez DDV), in je glede na enako obdobje lani 5% nižja

Tržno poročilo za prašičje meso Ostala tržna poročila

2. 9. 2010

Odkupna cena mleka, v primerjavi z lanskim letom, višja za 2,12 EUR/100 kg

Odkupna cena mleka, ki nam jo sporočajo registrirani odkupovalci, je bila v  juliju 26,20 Eur /100 kg in je glede na enako obdobje lani višja za 2,12 EUR/100 kg Tržno poročilo za mleko in mlečne izdelke Ostala...

ARHIV