Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Odkupna cena mleka, ki nam jo sporočajo registrirani odkupovalci, je bila v avgustu 26,61 EUR/100 kg in je glede na enako obdobje lani višja za 10,51%


Več v tržnemu poročilo za mleko in mlečne izdelke Ostala tržna poročila

Odgovor Agencije in MKGP na članek "Ko odpove zdrava kmečka logika"


Dne 23. 9. 2010 je bil v tedniku Vestnik objavljen članek avtorja Ludvika Kovača, »Ko odpove zdrava kmečka logika«, v katerem je bil opisan primer kmeta, kateremu sta Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter...

Cena bikov najvišja v zadnjih šestih mesecih


Cena bikov razreda R3 se je v 37. tednu zvišala na 300,04 EUR/100 kg, kar je največ v zadnjih 6 mesecih. Tržno poročilo za goveje meso Ostala tržna poročila

MKGP pristopilo k pripravi in izvedbi ukrepov za zmanjšanje posledic škode po poplavah


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je danes seznanilo s prvo oceno škode po poplavah v Sloveniji, ki so v preteklem vikendu prizadele kmetijske površine in objekte. Po prvih podatkih KGZS – kmetijsko svetovalne...

Začetek izdaje odločb o dodelitvi dodatkov na plačilne pravice


Agencija je začela z izdajanjem odločb o dodelitvi dodatkov na plačilne pravice iz naslova razvezave premij in dodatnih premij za ovce in koze, neposrednega plačila na površino hmeljišča ter dodatka za podporo za ohranitev...

Prodajna cena pridelovalcev jabolk sorte idared je bila v 36. tednu 48,07 EUR/100 kg, kar je 9,97% več kot v preteklemu tednu


več v tržnemu poročilu za sadje in zelenjavo ostala tržna poročila

Agencija izdala odločbe za ukrep "Podpora za zeleno trgatev"


Agencija je v teh dneh izdala odločbe upravičencem, ki so oddali vlogo za dodelitev podpore za zeleno trgatev. Agencija je prejela 121 vlog in izdala 116 pozitivnih odločb, s katerimi je bilo odobrenih 140 tisoč EUR sredstev za...

ARHIV