Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 7. 2010

Drugi javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu za leto 2010 se, zaradi porabe sredstev, zapre danes, 30. 7. 2010, ob 24. uri

29. 7. 2010

Cena "65% piščancev" se je v zadnjem tednu znižala za 5,43%, vendar je cena v Sloveniji še vedno za približno 15 EUR/100 kg višja od povprečne cene v Evropski Uniji

Več v tržnemu poročilu za perutninsko meso in jajca Ostala tržna poročila

26. 7. 2010

Objavljen javni razpis za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem

Agencija je 23. 7. 2010 v Uradnem listu RS objavila Javni razpis za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem.  Javni razpis in razpisna dokumentacija so dostopni na spletnih straneh Agencije in Ministrstva za...

23. 7. 2010

Objava razpisa za podporo skupinam proizvajalcev

Ljubljana, 23. 7. 2010 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis za ukrep »Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in...

23. 7. 2010

Prodajna cena pridelovalcev breskev je bila v 28. tednu 0,85 €/kg, kar je 16 % višja kot v enakem obdobju lanskega leta

Prodajna cena pridelovalcev breskev je bila v 28. tednu 0,85 €/kg, kar je 16 % višja kot v enakem obdobju lanskega leta. Več v tržnem poročilu za sadje in zelenjavo ... Ostala tržna poročila ...

19. 7. 2010

Evropska Komisija Sloveniji zmanjšala 2,3 mio EUR sredstev iz naslova PRP 2004-2006

Slovenija je junija prejela Sklep Komisije, iz katerega je razvidno, da je Sloveniji obračunano 2,28 mio EUR finančnega popravka iz razloga pozne izvedbe postopkov preverjanja in izterjave. Gre za vrnitev že izterjanih sredstev...

16. 7. 2010

Objava razpisa za ukrep Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis, s katerim podpira naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, ...

15. 7. 2010

Cena pšenice je bila v 27. tednu 123,42 EUR/tono, kar je za 5,06% manj kot v 26. tednu

Več v tržnemu poročilu za žita Ostala tržna sporočila

14. 7. 2010

ARSKTRP je pričela z izdajo odločb za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu (Uradni list RS, št. 40/2010).

Vlagatelji, ki so prejeli zavrnilne odločbe, naj preverijo ali izpolnjujejo pogoje za prijavo na drugi javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu, objavljen v...

9. 7. 2010

Po osmih tednih rasti se je cena trupov pitanih prašičev, razvrščenih v tržni razred E, v primerjavi s 25. tednom znižala za 3,35%

Več v tržnem poročilu za prašičje meso Ostala tržna poročila

8. 7. 2010

Sprememba izvajanja sheme šolskega sadja

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo ter določila njeno neuradno prečiščeno besedilo in soglašala, da Državno pravobranilstvo RS sklene sodno poravnavo, s...

2. 7. 2010

Odkupna cena mleka, ki nam jo sporočajo registrirani odkupovalci, se je v mesecu maju za malenkost znižala in znaša 26,21 EUR/100 kg.

Več v tržnem poročilu za mleko in mlečne izdelke Ostala tržna poročila

ARHIV