Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Objava razpisa za podporo prireditvam in združevanju za leto 2010 na področju primarne proizvodnje


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2010 na področju primarne ...

Izvedba valorizacije katastrskega dohodka za leto 2010


Vlada RS je izdala Uredbo o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2010. Analize so pokazale, da je za leto 2010 smiselno izvesti valorizacijo ...

Objava razpisa za finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo v današnjemu Uradnemu listu RS (št. 50/2010), objavilo drugi javni razpis za ukrep »Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali ...

Kmetijsko ministrstvo objavilo pet razpisov iz Programa razvoja podeželja 2007-2013


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo pet javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 v skupni višini dobrih ...

Vabilo MKGP na predstavitev novih javnih razpisov


Vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrepe »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za leto 2010 za naložbe na področju živinoreje in medu, »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za leto 2010 za naložbe na področju novih...

Prodaja masla in posnetega mleka v prahu po postopku javnega razpisa


V skladu z 41. členom Uredbe Komisije 1272/2009, Uredbo Komisije 447/2010 in Uredbo Komisije 446/2010, intervencijske Agencije držav članic, ki imajo intervencijske zaloge masla in posnetega mleka v prahu, prodajajo maslo in...

ARSKTRP pričela z izdajo odločb za ukrepa Podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka


ARSKTRP je v preteklih dneh izdala dvakrat po 1182 zavrnilnih odločb (ločeno za oba ukrepa). Jutri, 10. 6. 2010, bo izdanih 2358 ugodilnih odločb za ukrep "Podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega...

ARHIV