Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

24. 6. 2010

Objava razpisa za podporo prireditvam in združevanju za leto 2010 na področju primarne proizvodnje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2010 na področju primarne...

24. 6. 2010

Izvedba valorizacije katastrskega dohodka za leto 2010

Vlada RS je izdala Uredbo o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2010. Analize so pokazale, da je za leto 2010 smiselno izvesti valorizacijo ...

24. 6. 2010

Objava razpisa za finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo v današnjemu Uradnemu listu RS (št. 50/2010), objavilo drugi javni razpis za ukrep »Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali ...

18. 6. 2010

Kmetijsko ministrstvo objavilo pet razpisov iz Programa razvoja podeželja 2007-2013

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo pet javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 v skupni višini dobrih ...

16. 6. 2010

Vabilo MKGP na predstavitev novih javnih razpisov

Vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrepe »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za leto 2010 za naložbe na področju živinoreje in medu, »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za leto 2010 za naložbe na področju novih...

10. 6. 2010

Prodaja masla in posnetega mleka v prahu po postopku javnega razpisa

V skladu z 41. členom Uredbe Komisije 1272/2009, Uredbo Komisije 447/2010 in Uredbo Komisije 446/2010, intervencijske Agencije držav članic, ki imajo intervencijske zaloge masla in posnetega mleka v prahu, prodajajo maslo in...

9. 6. 2010

ARSKTRP pričela z izdajo odločb za ukrepa Podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka

ARSKTRP je v preteklih dneh izdala dvakrat po 1182 zavrnilnih odločb (ločeno za oba ukrepa). Jutri, 10. 6. 2010, bo izdanih 2358 ugodilnih odločb za ukrep "Podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev...

8. 6. 2010

Zaprtje razpisa za ukrep Obnova in razvoj vasi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis »Obnova in razvoj vasi« iz Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 (PRP). Ministrstvo se je ...

8. 6. 2010

Zaprtje razpisa za izgradnjo velikih namakalnih sistemov in tehnološke posodobitve hidromelioracijskih sistemov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je z današnjim dnem zaprlo javni razpis »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo ...

4. 6. 2010

Minister Židan pričel z reorganizacijo ministrstva z namenom učinkovitejšega dela in predstavil nove javne razpise iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je na prvi novinarski konferenci po prevzemu položaja predstavil trenutne aktivnosti ministrstva in kadrovske spremembe, ki so pričetek reorganizacije ministrstva z...

1. 6. 2010

Zaprtje JR za ukrep diferzifikacija v nekmetijske dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je z današnjim dnem zaprlo javni razpis »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti« iz Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 (PRP). Ministrstvo se je...

ARHIV